Ojcze ześlij Swój Ogień Miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich …

Modlitwa za naszych wrogów. Kto modli się za swoich wrogów odbiera im możliwość wyrządzania szkody! Modlitwa za naszych wrogów. „A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za …More
Modlitwa za naszych wrogów. Kto modli się za swoich wrogów odbiera im możliwość wyrządzania szkody!
Modlitwa za naszych wrogów.
„A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” (Mt 5,44).
MODLITWA ZA NASZYCH WROGÓW –
odmawiana i polecana przez charyzmatycznego kapłana śp. ks. Jana Steckiewicza.
(…) Kto modli się za swoich wrogów odbiera im możliwość wyrządzania szkody (…).
Módlcie się w taki sposób:

Ojcze Niebieski, ześlij przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela i Uświęciciela, Swoją Miłość Ojcowską na wszelką ciemność, aby się w ten sposób nawróciła lub pozostała w obrębie swego królestwa.
Ojcze, ześlij Twoją Miłość Ojcowską, aby wszyscy, którzy nas prześladują, zdradzają, chcą wyrządzić zło, zostali przed tym powstrzymani przez Twoją Świętą Obecność! Ojcze ześlij Swój Ogień Miłości na wszystkich kłamców, oszczerców, szyderców, abyśmy w porę ich poznali i mogli się przed nimi ustrzec. Ojcze wylej Swoją Miłość na wszystkich …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
277
Kto modli się za swoich wrogów odbiera im możliwość wyrządzania szkody!