Peter(skala)
738

Vladyka Jozef Jonáš Maxim bol menovaný za prešovského arcibiskupa metropolitu

Vladyka Jozef Jonáš Maxim

CIRKEV

Vladyka Jozef Jonáš Maxim bol menovaný za prešovského arcibiskupa metropolitu

Svätý Otec František vymenoval za arcibiskupa Prešovskej eparchie vladyku Jozefa Jonáša Maxima MSU, doterajšieho igumena (predstaveného) studitského kláštora v Unive na Ukrajine a rodáka z farnosti Oľšavica. Informovalo o tom vatikánske Tlačové stredisko vo štvrtok 26. októbra.

Martin Jarábek - Vatikán

Vladyka Jozef Jonáš Maxim
sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Vzdelanie získal na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove a za kňaza bol vysvätený 11. júla 1998.

Po získaní akademického titulu magister teológie (1998) začal študovať na Pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme, kde získal licenciát (2000). V rokoch 2001 - 2004 bol duchovným otcom Prešovského kňazského seminára a v rokoch 2002 - 2004 prednášal ako odborný asistent systematickú teológiu na Prešovskej univerzite. V roku 2004 vstúpil do noviciátu Lavra studita v Unive (Ukrajina) a 22. mája 2008 prijal malú „schimu“.

V rokoch 2008 - 2009 bol členom noviciátu v Unive a neskôr predstaveným pustovne svätého Andreja v Lužkách. V roku 2010 bol vymenovaný za magistra novicov až do svojho zvolenia za predstaveného kláštora svätého Jozefa v Ľvove, ktorým bol do roku 2013. V rokoch 2013 až 2017 absolvoval doktorandské štúdium na Pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme s prácou o studitskom mníšstve. Po návrate na Ukrajinu bol predstaveným kláštora svätého Michala vo Ľvove a farárom miestnej komunity. V roku 2020 bol zvolený za igumena lavry v Unive.

Okrem slovenčiny a ukrajinčiny ovláda taliančinu, angličtinu, ruštinu, francúzštinu, poľštinu a nemčinu.