Peter(skala)
652

Pápež promulgoval dekrét o zázraku v Argentíne

Bl. Mária Antónia od sv. Jozefa

CIRKEV

Pápež promulgoval dekrét o zázraku v Argentíne

V utorok 24. októbra pápež František prijal na audiencii prefekta Dikastéria pre kauzy svätých kardinála Marcella Semerara. Počas audiencie pápež potvrdil dekrét o zázraku na príhovor argentínskej rehoľníčky bl. Márie Antónie od sv. Jozefa, známej ako „Mama Antula“ a ako zakladateľky „Domu duchovných cvičení“ v Buenos Aires.

Vatican news

Uznaný zázrak je uzdravenie Argentínčana Claudia (nar. 1959), ktorý utrpel „ischemickú cievnu mozgovú príhodu s hemoragickým infarktom vo viacerých oblastiach, s hlbokou kómou“, a „so zlyhaním viacerých orgánov“. Jeho prognóza bola nepriaznivá s veľmi malou šancou na návrat do normálneho života v dôsledku nenapraviteľného poškodenia mozgu. Všetci príbuzní, priatelia muža i neznámi ľudia sa modlili a prosili o príhovor blahoslavenej Márie Antónie od sv. Jozefa.

Po niekoľkých dňoch sa u Claudia prejavilo výrazné zlepšenie a po niekoľkých mesiacoch fyzioterapie bol nezávislý, samostatný v každodennom živote, vykonával bežné manuálne činnosti. Zázrak sa stal v nemocnici v Santa Fe v Argentíne.

Túžba Božej služobníčky „ísť tam, kde nepoznajú Boha“
Božia služobníčka „Matka Antula“, vlastným menom Antónia de Paz y Figueroa, žila v rokoch 1730 – 1799 a je zakladateľkou neskorších „Dcér Božského Spasiteľa“. Je známou predovšetkým šírením ignaciánskych duchovných cvičení, ktoré v tých rokoch spočiatku neboli v krajine podporované. Keď v septembri roku 1779 prišla pešo do Buones Aires, predstavila svoj program exercícií miestokráľovi a biskupovi, aby získala povolenie na ich organizovanie. Čakala celý rok. Potom sa rekolekcie začali konať a prinášali veľké ovocie, čo si všimol biskup a podporil ju. Za štyri roky sa na tejto duchovnej ceste zúčastnilo viac ako 15 000 ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev.

Jej túžba „ísť tam, kde nepoznajú Boha“ ju priviedla i do Uruguaja, kde zostala tri roky. Po návrate do Buenos Aires začala stavať „Dom duchovných cvičení“, ktorý je dnes jednou z najstarších budov v Buenos Aires, (Santa Casa de Exercicios Espirituales na Avenida Independencia n.1190). Peniaze vyberala doslova chodením „od dverí k dverám“. Túto iniciatívu podporil aj španielsky kráľ Karol III. a jej škola ignaciánskej spirituality sa rozšírila v provinciách Argentíny, Španielska i Francúzska.

Mária Antónia zomrela vo veku 69 rokov a jej telesné pozostatky sú uložené v Kostole Panny Márie Milosrdenstva v Buenos Aires. Proces blahorečenia sa začal v roku 1905 a blahorečená bola 27. augusta 2006.

(Spracovala Miroslava Holubíková)