Szukający PRAWDY
Brawo p. Braun, wielki szacunek za wykonywaną pracę, za odwagę w walce z okupantami Polski i ich decyzjami!