Orędzia
1.1K

Moja pieczęć jest w Mojej Najdroższej Krwi. Moje dzieci będą miały znak krzyża na czołach ...

Carbonia, 26 kwietnia 2021 - Czekam z żarliwą miłością na was wszystkich, którzy mnie pocieszycie.

Zasmuca mnie ta niewierna ludzkość, która nie ma zdrowego rozsądku i jest zaangażowana w złość. Jestem rozczarowany moimi wielbicielami, powinni byli służyć mi z absolutną lojalnością, zamiast tego odwracają się ode mnie plecami o kiepski kawałek srebra. Jestem rozczarowany tymi wszystkimi dziećmi, które już Mnie nie kochają, ponieważ stały się sługami Lucyfera. Dziś widzę w was, ludzie, pieczęć bestii, widzę, że jesteście mu oddani, złemu!

Dzieci miłości, o wy, którzy mnie pocieszycie i nazywacie ojcem, zaprawdę, powiadam wam: rycerze mojego nieba stoją w szeregu, armia jest przygotowana do ataku. Nie przegapisz celu przeciwko wrogowi; Ja, Bóg, będę w nich i pobiję na śmierć sługi szatana.

Przyjmijcie świętą Ewangelię, ludzie, walczcie o sprawy Boże, ... wyrzeknijcie się szatana, ... jego pokus. Burza wkrótce nadejdzie na was, o ludzie, nikt, kto nie jest we Mnie zapieczętowany, nie będzie mógł uciec.

Moja pieczęć jest w Mojej Najdroższej Krwi. Moje dzieci będą miały znak krzyża na czołach ... żadne z nich nie zginie, wszyscy odniosą zwycięstwo we Mnie.

Jestem kim jestem.

Jestem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, jedna jednostka, inna, ale ta sama.

Jestem Bogiem miłości, Stwórcą, waszym Odkupicielem. W mojej nieuchronnej interwencji przychodzę, aby uwolnić Mój lud z niewoli szatana, którego wrzucę w kajdany… Moje święte ręce na zawsze będą jego łańcuchami… On nigdy nie może się uwolnić! Jestem, O ludzie, jestem!

Wypowiadaj Moje Święte Imię z mocą, bądź odważny, bądź prawdziwymi żołnierzami Chrystusa. Walczcie razem z Najświętszą Maryją Panną, Matką Jezusa i waszą Matką, Różańcem Świętym: „Proś Mnie o łaskę dla tej ludzkości zgubionej w grzechu”.

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się nieustannie, niebo nagle zapadnie się, a wśród tych, którzy nie nawrócili się, będzie płacz i zgrzytanie zębami.

Przyjdźcie, dzieci światłości, to jest godzina waszego odkupienia ... patrzcie, nadchodzę!