CÓRKA MARYI
221.6K

JEZUS: Elity masońskie przechwyciły władzę nad Moim Kościołem i będą narzucać katolikom najbardziej nikczemne oszustwo

JESUS: The Masonic elite have grasped control over My Church and they will wield the most wicked deceit upon Catholics

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 17 lutego 2013 roku, godz. 19.00

Moja szczerze umiłowana córko, podział w Kościele katolickim, jaki przepowiedziano, będzie teraz dostrzeżony przez cały świat. Odejście Mojego szczerze umiłowanego świętego Wikariusza, papieża Benedykta XVI, oznacza początek końca. Przez ponad dwa ostatnie lata próbuję przez ciebie, Mój wybrany proroku, przygotować Mój Kościół na ziemi do tego smutnego wydarzenia.

Elity masońskie przechwyciły władzę nad Moim Kościołem i będą narzucać katolikom najbardziej nikczemne oszustwo. Klucze Rzymu są teraz w Moich Rękach, zostały Mi przekazane przez Mojego Ojca.
Będę kierował wszystkimi Moimi wyznawcami, aby Prawda mogła zostać zachowana, a Moje święte Słowo mogło pozostać nienaruszone.

Fałszywy prorok przejmie teraz Stolicę w Rzymie, a Moje Słowo, tak jak to było za Mojego Czasu na ziemi, będzie uznane za herezję. Nie łudźcie się, bo oszustwo zostanie przedstawione światu tak, jakby nowa władza reprezentowała Prawdę; ty, Moja córko, będziesz strasznie cierpiała w Moje Święte Imię, tak jak prorocy, którzy przyszli przed tobą.

Moi wyznawcy muszą zachować spokój i modlić się o zbawienie wszystkich Moich najświętszych sług, którzy będą wciągani do tej obrzydliwości. Wzywam ich do reagowania w następujący sposób. Postępujcie zgodnie z Moim Nauczaniem. Nigdy nie odstępujcie od Słowa Bożego. Pozostańcie wierni waszym świętym obowiązkom i udzielajcie świętych sakramentów tak, jak zostaliście przeze Mnie pouczeni.

Nauczanie Kościoła katolickiego, oparte na podstawach ukształtowanych przez Mojego apostoła Piotra, pozostaje nieomylne.
Teraz to się zmieni, kiedy podstawy zostaną zachwiane przez zmiany, które mają nadejść. Wkrótce nie rozpoznacie już Mojego Kościoła i będziecie się czuć bardzo nieswojo, gdy staniecie się świadkami zafałszowania Mojego świętego Słowa.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…00-falszywy-prorok-przejmie-teraz-stolice-w-rzymie

______________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ ORĘDZIA O FAŁSZYWYM PROROKU

19.02.2011 - Proroctwa z La Salette, Fatimy i Garabandal wypełnią się teraz

05.03.2011 - Wszyscy chrześcijanie, żałujcie teraz za swoje grzechy; katolicy, módlcie się za papieża Benedykta

07.06.2011 - Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku

21.01.2012 - Fałszywy Prorok będzie traktowany jak żyjący Święty. Ci, którzy mu się sprzeciwią, będą uważani za heretyków

12.04.2012 - Kolejny Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem

07.12.2012 - Fałszywy Prorok już planuje, w jaki sposób przejmie duszpasterstwa w Kościele katolickim

25.07.2013 - Matka Zbawienia: Będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z martwych, tak jakby wydarzył się cud

18.08.2013 - Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę, aby pozostać wiernym Kościołowi

11.09.2013 - Matka Zbawienia: Będziecie wyśmiewani za to, że nie uznacie nowej interpretacji katolicyzmu

11.12.2013 - Matka Zbawienia: Zostaną im przyznane doktoraty honoris causa w nowo odnowionym kościele fałszywego proroka

Przysięga wierności fałszywemu prorokowi:

28.06.2014 - Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół stanie się Resztą

_____________________________________
CÓRKA MARYI
"Fałszywy prorok przejmie teraz Stolicę w Rzymie, a Moje Słowo, tak jak to było za Mojego Czasu na ziemi, będzie uznane za herezję. Nie łudźcie się, bo oszustwo zostanie przedstawione światu tak, jakby nowa władza reprezentowała Prawdę; ty, Moja córko, będziesz strasznie cierpiała w Moje Święte Imię, tak jak prorocy, którzy przyszli przed tobą."