05:28
Evanjelizacia
2.1K
Meditácia Ľubomíra Stančeka | Verím Pane, pomôž mojej nevere Mk 9,14-29 www.evanjelizacia.eu | 20. 2. 2012 | Mk 9, 14 - 29 Keď Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, videli …More
Meditácia Ľubomíra Stančeka | Verím Pane, pomôž mojej nevere Mk 9,14-29

www.evanjelizacia.eu | 20. 2. 2012 | Mk 9, 14 - 29 Keď Ježiš a traja učeníci zostúpili z vrchu a prišli k učeníkom, videli okolo nich veľký zástup a zákonníkov, ako sa s nimi hádajú. A všetok ľud, len čo ho zazrel, užasol. Bežali k nemu a pozdravovali ho. On sa ich opýtal: „O čom sa s nimi hádate?"
Jeden zo zástupu mu odpovedal: „Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. Kdekoľvek ho schytí, zhodí ho, idú mu peny, škrípe zubami a chradne. Povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. On im povedal: „Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? priveďte ho ku mne!" I priviedli ho k nemu. Len čo ho duch zbadal, zalomcoval chlapcom, ten sa zrútil na zem, zvíjal sa a išli mu peny.
Ježiš sa opýtal jeho otca: „Odkedy sa mu to stáva?"
On odpovedal: „Od detstva. A často ho vrhol aj do ohňa a do vody, aby ho zahubil. Ale ak niečo môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám!"
Ježiš mu povedal: ",Ak môžeš?!'. Všetko je možné tomu, kto verí."
A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím. Pomôž mojej nevere!"
Keď Ježiš videl, že sa zbieha zástup, pohrozil nečistému duchu: „Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a už nikdy doň nevchádzaj!" Ten vykríkol, mocne ním zalomcoval a vyšiel. Chlapec ostal ako mŕtvy, takže mnohí vraveli: „Zomrel." Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a on vstal.
Keď potom vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho spýtali: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?" On im povedal: „Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou."