07:09
Evanjelizacia
1.7K
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 6. štvrtok - Ježiš i dnes čaká od nás odpoveď. evanjelizacia.eu | 16. 2. 2012 | Mk 8, 27 - 33 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka - 6. štvrtok - Ježiš i dnes čaká od nás odpoveď.

evanjelizacia.eu | 16. 2. 2012 | Mk 8, 27 - 33 Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu. Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“