Clicks1.7K

Obchody 20-lecia kaplanstwa kobiet

kardynal64
21
Żadnemu dobremu katolikowi nie powinny przechodzić przez głowę tego typu postępowe myśli, gdyż łamanie dogmatów jest po prostu herezją. Kto opowiada o kapłaństwie kobiet, ten mówi o niczym.
Ewa
Martyna1 środa, 22:42

"Heretycy, podobnie jak ich ojciec - szatan, przybierają na siebie pozory aniołów i tak pięknie umieją przemawiać, że się zdaje, iż prawdę mówią." ( św. Atanazy Wielki)
=========================================================
-------------
Croisade likes this.
aron 01:35

".....Kard. Karl Lehmann zaznaczył,........................."

=================================================

......samo ostatnie stwierdzenie biskupa Lehmana : że nie wierzy w Kosciól daje nam dobitnie do zrozumienia że już od dawna nie jest katolikiem a co dopiero biskupem .
tahamata 23:42
Jeśli na debilny wpis specjalistka od orgazmów daje "łapkę" w górę "to znaczy że coś się dzieje"
Martyna1
tahamata 23:42 - Cała Twoja wypowiedź - rewelacja!!!, ale mnie spodobało się poniższe
-------------------------------------------------------------------------
zresztą czym mogą Ich natchnąć jak wiary sami nie mają.

gdyby wiary nie mieli, to byście tak nie szczekali... oni zawstydzają was swoją wiarą
Croisade likes this.
tahamata
Rozbierzemy teraz debilną wypowiedź na czynniki pierwsze:

Lefebryści takich napędzą strachem

Zgoda jeśli zastąpić strach bojaźnią Bożą

i bez wiary ale z wiernością rytom przyjmą do bractwa,

bez wiary z wiernością to idiotyzm w czystej formie; Ryt w Kościele jest jeden: Rzymski. Dzieli się na dwie formy: zwyczajną (NOM) i nadzwyczajną (Tridentina); do Bractwa przyjmowani są wyłącznie kapłani

More
Rozbierzemy teraz debilną wypowiedź na czynniki pierwsze:

Lefebryści takich napędzą strachem

Zgoda jeśli zastąpić strach bojaźnią Bożą

i bez wiary ale z wiernością rytom przyjmą do bractwa,

bez wiary z wiernością to idiotyzm w czystej formie; Ryt w Kościele jest jeden: Rzymski. Dzieli się na dwie formy: zwyczajną (NOM) i nadzwyczajną (Tridentina); do Bractwa przyjmowani są wyłącznie kapłani

zresztą czym mogą Ich natchnąć jak wiary sami nie mają.

gdyby wiary nie mieli, to byście tak nie szczekali... oni zawstydzają was swoją wiarą

Strach wielki bo pierwotny przed śmiercią napędza Ich do walki z Kościołem Katolickim

nie może być mowy o strachu wśród ludzi żyjących wiarą, przyjmujących regularnie Sakramenty; nie może być walki z Kościołem poza którym nie ma zbawienia, walka z odstępstwami w Kościele jest uprawniona

i do dokładnego przestrzegania rytów łacińskich, bo to łatwiej niż zaprzeć się siebie i zaufać Bogu.

Ryt Rzymski jest święty, językiem Kościoła jest łacina; święci i doktorowie Kościoła twierdzą, że zaparcie się samego siebie jest arcytrudnym zadaniem zaś zaufanie Bogu, bez oglądania się na ludzi jest wielką łaską...

Wiara jest łaską Bożą i dostępują Jej Ci co mają serce pokorne a nie pyszna, pycha ma innego ojca, ojca buntu.

To zdanie jest prawdziwe. Jedyny rodzynek w tym zakalcu.
Croisade and 2 more users like this.
Croisade likes this.
EdwardJarek likes this.
Martyna1 likes this.
tahamata
A może towarzycho się odchromoli od lefebrystów i zajmie np. letnimi katolikami, takimi którzy nie wiedzą co to jest grzech, nie wiedzą jak się ubrać do kościoła, akceptują aborcję, antykoncepcję i inne zbrodnicze wynalazki po czym procesyjnie zasuwają do Komunii?
Croisade and one more user like this.
Croisade likes this.
mkatana likes this.
Krzyżak
Cloud
Przecież o to tu chodzi - sekta lefebrycka poluje na takich,co to sami nie wiedzą kim są.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lefebryści takich napędzą strachem i bez wiary ale z wiernością rytom przyjmą do bractwa, zresztą czym mogą Ich natchnąć jak wiary sami nie mają. Strach wielki bo pierwotny przed śmiercią …More
Cloud
Przecież o to tu chodzi - sekta lefebrycka poluje na takich,co to sami nie wiedzą kim są.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lefebryści takich napędzą strachem i bez wiary ale z wiernością rytom przyjmą do bractwa, zresztą czym mogą Ich natchnąć jak wiary sami nie mają. Strach wielki bo pierwotny przed śmiercią napędza Ich do walki z Kościołem Katolickim i do dokładnego przestrzegania rytów łacińskich, bo to łatwiej niż zaprzeć się siebie i zaufać Bogu. Wiara jest łaską Bożą i dostępują Jej Ci co mają serce pokorne a nie pyszna, pycha ma innego ojca, ojca buntu.
ona and one more user like this.
ona likes this.
Miola likes this.
Cloud
@ELOHIM. Świątynię p.w. Baala
ELOHIM.
Cloud
Przecież o to tu chodzi - sekta lefebrycka poluje na takich,co to sami nie wiedzą kim są.
................................................................................................................................................................
Budują Świątynię za oceanem
ona likes this.
ELOHIM.
Krzyżak

I po co to wrzucać na Katolicki portal?

....................................................................................................

Aby prowokować i pluć na KK i Papieża.
Cloud
Krzyżak Czy autor tego gniota i Mu podobni co robią takie manipulacje nie uświadamia sobie odpowiedzialności za zgorszenie ludzi słabej wiary i w efekcie tego odejście Ich z Kościoła?
***********************************
Przecież o to tu chodzi - sekta lefebrycka poluje na takich,co to sami nie wiedzą kim są.
ona and one more user like this.
ona likes this.
Krzyżak likes this.
Krzyżak
I po co to wrzucać na Katolicki portal? Czy każde dziadostwo będziecie wrzucać aby zamieszać i za insynuować że to w Kościele Katolickim? Bez prawdziwych danych co to jest, w jakim heretyckim bractwie czy wspólnocie wierzących i w jakim kraju - jest to niedopatrzenie lub manipulacja. Czy autor tego gniota i Mu podobni co robią takie manipulacje nie uświadamia sobie odpowiedzialności za …More
I po co to wrzucać na Katolicki portal? Czy każde dziadostwo będziecie wrzucać aby zamieszać i za insynuować że to w Kościele Katolickim? Bez prawdziwych danych co to jest, w jakim heretyckim bractwie czy wspólnocie wierzących i w jakim kraju - jest to niedopatrzenie lub manipulacja. Czy autor tego gniota i Mu podobni co robią takie manipulacje nie uświadamia sobie odpowiedzialności za zgorszenie ludzi słabej wiary i w efekcie tego odejście Ich z Kościoła?
Croisade and 4 more users like this.
Croisade likes this.
ona likes this.
Miola likes this.
wojciechowskikrzysztof likes this.
ELOHIM. likes this.
ELOHIM.
Gaszenie działania Ducha Świętego w Kościele

POSŁUCHAJ O SEKTACH PROTESTANCKICH
ELOHIM.
TO W JAKIEŚ SZWECJI KOŚCIOŁY SATANISTYCZNE BO JAK INACZEJ TO NAZWAĆ ROBIĄ ZAMIESZANIE ABY BRANO ICH ZA KATOLIKÓW> SIEJĄ SPORY
2 more comments from ELOHIM.
ELOHIM.
TO NIE SĄ KATOLICY, TO PROWOKACJA !
ELOHIM.
TO PROTESTANCI
wiaterek
komu służą na pewno nie Panu Bogu a Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi....
Croisade likes this.
Cloud
O jakim kapłaństwie kobiet rozważacie w tym przypadku anglikańskim ?
Croisade likes this.
mkatana
Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci (por. Łk 22,32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne.

Wzywając nieustannej pomocy Bożej dla Was, Czcigo…
More
Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci (por. Łk 22,32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne.

Wzywając nieustannej pomocy Bożej dla Was, Czcigodni Bracia i dla całego Ludu Bożego, udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

W Watykanie, dnia 22 maja 1994 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w szesnastym roku Pontyfikatu.
Jan Paweł II
Croisade likes this.
mkatana
Jan Paweł II
LIST APOSTOLSKI ORDINATIO SACERDOTALIS
PAPIEŻA JANA PAWŁA II
O UDZIELANIU ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH WYŁĄCZNIE MĘŻCZYZNOM

Czcigodni Bracia w Biskupstwie!
1. Święcenia kapłańskie, poprzez które przekazana zostaje misja nauczania i uświęcania wiernych oraz rządzenia nimi, powierzona przez Chrystusa swoim Apostołom, były w Kościele katolickim zawsze i od samego początku …More
Jan Paweł II
LIST APOSTOLSKI ORDINATIO SACERDOTALIS
PAPIEŻA JANA PAWŁA II
O UDZIELANIU ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH WYŁĄCZNIE MĘŻCZYZNOM

Czcigodni Bracia w Biskupstwie!
1. Święcenia kapłańskie, poprzez które przekazana zostaje misja nauczania i uświęcania wiernych oraz rządzenia nimi, powierzona przez Chrystusa swoim Apostołom, były w Kościele katolickim zawsze i od samego początku zastrzeżone wyłącznie dla mężczyzn. Tę samą tradycję wiernie zachowały również Kościoły Wschodu.
Gdy we Wspólnocie Anglikańskiej zaczęto rozpatrywać kwestię udzielania święceń kobietom, papież Paweł VI, pragnąc dochować wierności swemu urzędowi stróża Tradycji apostolskiej oraz usunąć nową przeszkodę na drodze do jedności chrześcijan, przypomniał braciom anglikanom stanowisko Kościoła katolickiego w tej sprawie: „Kościół uważa, że udzielanie święceń kapłańskich kobietom jest niedopuszczalne z racji zasadniczych. Racje te są następujące: poświadczony przez Pismo Święte przykład Chrystusa, który wybrał swoich Apostołów wyłącznie spośród mężczyzn; stała praktyka Kościoła, który naśladuje Chrystusa wybierając tylko mężczyzn; wreszcie żywe Magisterium Kościoła, konsekwentnie głoszące, że wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła”1.
Ponieważ jednak kwestia ta stała się przedmiotem dyskusji także wśród teologów oraz w niektórych środowiskach katolickich, Paweł VI zlecił Kongregacji Nauki Wiary, by przedstawiła i wyjaśniła doktrynę Kościoła w tej materii. Uczyniono to wydając Deklarację Inter insigniores, którą papież zatwierdził i nakazał opublikować2.
2. Deklaracja podejmuje i wyjaśnia podstawowe racje przemawiając za tą doktryną, to znaczy powołuje się na przykład, jaki pozostawił Chrystus, wybierając dwunastu Apostołów, a który Kościół wiernie naśladował w swojej niezmiennej i powszechnej Tradycji, i dlatego „nie uważa się za uprawnionego do dopuszczania kobiet do święceń kapłańskich”3. Te podstawowe racje dokument uzupełnia innymi argumentami teologicznymi, które wykazują słuszność takiego właśnie Bożego nakazu oraz jasno dowodzą, że postępowaniem Chrystusa nie kierowały motywy socjologiczne i kulturowe Jego epoki. Jak stwierdził później Paweł VI, „prawdziwa przyczyna leży w tym, że Chrystus tak właśnie postanowił, nadając Kościołowi jego podstawową strukturę i jego antropologię teologiczną, zawsze zachowywaną przez Tradycję Kościoła”4.
W Liście Apostolskim Mulieris dignitatem napisałem na ten temat: „Powołując samych mężczyzn na swych Apostołów, Chrystus uczynił to w sposób całkowicie wolny i suwerenny. Uczynił to z taką samą wolnością, z jaką w całym swoim postępowaniu uwydatniał godność i powołanie kobiety, nie dostosowując się do panującego obyczaju i tradycji usankcjonowanej ówczesnym prawodawstwem”5.
Istotnie, Ewangelie i Dzieje Apostolskie poświadczają, że powołanie Apostołów dokonało się zgodnie z odwiecznym zamysłem Bożym: Chrystus wybrał tych, których sam chciał (por. Mk 3,13-14, J 15,16) i uczynił to w jedności z Ojcem, „przez Ducha Świętego” (Dz 1,2), spędziwszy uprzednio całą noc na modlitwie (por. Łk 6,12). Dlatego podejmując decyzję o dopuszczeniu do kapłaństwa urzędowego6, Kościół uznawał zawsze za niezmienną normę sposób postępowania swojego Pana, który wybrał dwunastu mężczyzn i uczynił ich fundamentem swojego Kościoła (por. Ap 21,14). W rzeczywistości nie otrzymali oni jedynie jakiejś funkcji, którą mógłby potem sprawować każdy członek Kościoła, ale zostali w szczególny sposób i wewnętrznie włączeni w misję samego Słowa Wcielonego (por. Mt 10,1.7-8; 28,16-20; Mk 3,13-16; 16,14-15). Apostołowie uczynili to samo, gdy wybrali sobie współpracowników7, którzy mieli być ich następcami w posługiwaniu8. Wybór ten obejmował również tych, którzy mieli kontynuować w dziejach Kościoła misję Apostołów — misję reprezentowania Chrystusa Pana i Odkupiciela9.
3. Wreszcie fakt, że Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Matka Kościoła, nie otrzymała misji właściwej Apostołom ani kapłaństwa urzędowego, ukazuje wyraźnie, iż niedopuszczenie kobiet do święceń kapłańskich nie może oznaczać umniejszenia ich godności ani ich dyskryminacji, ale jest wiernością wobec zamysłu mądrości Pana wszechświata.
Obecność i rola kobiety w życiu i misji Kościoła, choć nie są związane z kapłaństwem urzędowym, pozostają absolutnie niezbędne i niezastąpione. Jak podkreśla Deklaracja Inter insigniores, „święta Matka Kościół pragnie, aby chrześcijańskie kobiety w pełni uświadomiły sobie wielkość swojej misji: w dzisiejszych czasach odegrają one decydującą rolę zarówno w odnowie i humanizacji społeczeństwa, jak i w ponownym odkryciu przez wierzących prawdziwego oblicza Kościoła”10. Księgi Nowego Testamentu i cała historia Kościoła dostarczają wielu przykładów obecności w Kościele kobiet, które były prawdziwymi uczennicami i świadkami Chrystusa w rodzinie i w zawodach świeckich, a także w całkowitej konsekracji na służbę Bogu i Ewangelii. „Kościół bowiem broniąc godności kobiety i jej powołania, wyraził cześć i wdzięczność dla tych, które — wierne Ewangelii — w każdej epoce uczestniczyły w apostolskim posłannictwie całego Ludu Bożego. Są to postaci świętych męczennic, dziewic, matek rodzin, które odważnie dawały świadectwo swej wiary, a wychowując własne dzieci w duchu Ewangelii, przekazywały wiarę i tradycję Kościoła”11.
Z drugiej strony, struktura hierarchiczna Kościoła jest całkowicie ukierunkowana na świętość wiernych. Dlatego Deklaracja Inter insigniores przypomina, że „jedynym i największym charyzmatem, którego można i należy pragnąć, jest miłość (por. 1 Kor 12-13). Największymi w królestwie niebieskim nie są szafarze, ale święci”12.
4. Choć nauka o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom jest zachowywana w niezmiennej i uniwersalnej Tradycji Kościoła i głoszona ze stanowczością przez Urząd Nauczycielski w najnowszych dokumentach, to jednak w naszych czasach w różnych środowiskach uważa się ją za podlegającą dyskusji, a także twierdzi się, że decyzja Kościoła, by nie dopuszczać kobiet do święceń kapłańskich ma walor jedynie dyscyplinarny.
Aby zatem usunąć wszelką wątpliwość w sprawie tak wielkiej wagi, która dotyczy samego Boskiego ustanowienia Kościoła, mocą mojego urzędu utwierdzania braci (por. Łk 22,32) oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania święceń kapłańskich kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne.

Wzywając nieustannej pomocy Bożej dla Was, Czcigodni Bracia i dla całego Ludu Bożego, udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

W Watykanie, dnia 22 maja 1994 r., w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w szesnastym roku Pontyfikatu.
Jan Paweł II
Croisade and one more user like this.
Croisade likes this.
m.rekinek likes this.
Ryszard123
I tu nasuwa się refleksja czemu to ma służyć ,czy nie są to jakieś ambicje kobiet i dlaczego Chrystus nie wyznaczał kobiet na swoich uczniów co o tym mówi Biblia a co na to teologowie.Jak to będzie w zderzeniu z ideologią gender . Czy można mówić poważnie o kapłaństwie kobiet ?
Croisade likes this.