Novus Hiacynthus
817

Pierwszomajowa modlitwa za Polskę

De oratione numquam satis.
O modlitwie nigdy dosyć.
„orate pro invicem”
„módlcie się jeden za drugiego”
(Jk 5, 16).

Znane jest zwycięstwo – modlitewne i pokojowe – jakie miało miejsce na Filipinach – przeczytajmy tutaj.
Teraz Filipińczycy odmawiają codziennie milion różańców w intencji pokoju na świecie. W ciągu ponad 200 dni modlitwą objęte są wszystkie kraje. Różańcowa krucjata za świat rozpoczęła się 10 października 2011 r., a zakończy 30 maja 2012 r..
Za Polskę będą się modlić 1 maja 2012 r..
Dołączmy wszyscy, którzy pragniemy duchowej odnowy naszej Ojczyzny!
1 maja 2012 r. o godz. 12.00 zbierzmy się w naszych kościołach, kaplicach czy kapliczkach przydrożnych, przy Krzyżach, figurkach lub innych miejscach publicznych i odmówmy razem modlitwę Królowo Nieba… oraz Różaniec (Tajemnice Bolesne) w intencji uświęcenia naszych Rodaków i o pokój na świecie.

„Omnia, quaecumque orantes petitis,
credite quia iam accepistis, et erunt vobis”.

„Wszystko, o co w modlitwie prosicie,
stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”
(Mk 11, 24).

całość: LINK