Novus Hiacynthus
640

Pasterz ukierunkowany

„Si circumcidamini,
Christus vobis nihil proderit”.

„Jeżeli poddacie się obrzezaniu,
Chrystus wam się na nic nie przyda”
(Ga 5, 2).

Jeśli pasterz prowadzi owce do Chrystusa i do synagogi,
wyprowadza je na rozdroża.
Jeśli pasterz prowadzi owce do synagogi,
wyprowadza je na bezdroża.
Jeśli pasterz prowadzi owce do Chrystusa,
wyprowadza je na drogę.

„Ego sum via et veritas et vita;
nemo venit ad Patrem nisi per me”.

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie”
(J 14, 6).

źródło: LINK