35:12
sowa
46.1K

Zły film o Polakach na Białorusi w reżyserii Pawła Ziemińskiego.

Stefan Kosiewski: Zły film o Polakach na Białorusi w reżyserii Pawła Ziemińskiego. opozycja.blox.pl/tagi_b/56732/Zieminski.html sowa.quicksnake.org/Zwizek-Polakow-na-Biaorusi W czołówce filmu autor…More
Stefan Kosiewski: Zły film o Polakach na Białorusi w reżyserii Pawła Ziemińskiego. opozycja.blox.pl/tagi_b/56732/Zieminski.html
sowa.quicksnake.org/Zwizek-Polakow-na-Biaorusi
W czołówce filmu autoryzowanego przez Pawła Ziemińskiego pojawia się napis: "Nasz reportaż jest próbą prezentacji stosunku władz Republiki Białoruś do mniejszości narodowych. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie: Kto i w jakim celu wykorzystuje instrumentalnie mniejszość polską na Białorusi"?
Nie mówimy tu o haniebnych działaniach antypolskich Pawła Ziemińskiego pośród Polaków ujawniających swoje sympatie narodowe (część prawdy na ten temat można sobie wygóglać w internecie wklepując nazwisko używane przez prowokatora oraz kilka innych słów/ tagów znaczących dla zainteresowanego). Przed obejrzeniem filmu powiedzmy tylko, że Paweł Ziemiński odegrał przypisaną mu rolę w żydowskiej chucpie (klownadzie) towarzyszącej w 2010 r. wyborom prezydenta RP, która to niesmaczna, purimowa zabawa miała na celu przedstawieni…More
modernistae prohibere
Nawiązując do wspomnianych wyborów prezydenckich w 2010 roku warto podkreślić, że sanhedryn nie zarejestrował komitetu wyborczego Dariusza Kosiura pomimo zebrania odpowiedniej liczby podpisów pod tym dokumentem (1200 na 1000 wymaganych). Do dnia dzisiejszego sanhedryn nie uzasadnił tej decyzji.
Stefan Kosiewski, to pseudo działacz polski na obcym żołdzie rzekomo głoszący antyżydowskie hasła, …More
Nawiązując do wspomnianych wyborów prezydenckich w 2010 roku warto podkreślić, że sanhedryn nie zarejestrował komitetu wyborczego Dariusza Kosiura pomimo zebrania odpowiedniej liczby podpisów pod tym dokumentem (1200 na 1000 wymaganych). Do dnia dzisiejszego sanhedryn nie uzasadnił tej decyzji.
Stefan Kosiewski, to pseudo działacz polski na obcym żołdzie rzekomo głoszący antyżydowskie hasła, lecz w gruncie rzeczy typowy szabas goj, którego zadaniem jest podział i skłócanie środowiska patriotyczno narodowego w Polsce.

Desantowana przez układ okrągłostołowy działaczka Angelika Borys- wykształcona w Polsce za nasze pieniądze miała za zadanie rozbicie jedności mniejszości polskiej na Białorusi. Wspierana przez knesejm z prawa i lewa, jak również przez gadzinówkę z jej rezydentem na Białorusi A. Poczobutem poniosła tam dotkliwą porażkę staczając się ostatecznie w alkoholizm.
IosephusK.
Wbrew tytułowi film wcale nie jest zły.Paweł Ziemiński zaszedł za skórę obecnemu establishmentowi postkomunistycznemu i post solidarnościowemu, dlatego nie dziwią mnie ściekłe ataki na tego patriotę.
mysowa
www.onet.pl/…/6e593xw,79cfc278 11 sierpnia 2020, 23:37 Z Polski, jak podaje BelTA, na razie nadszedł jeden list z gratulacjami. Jego autorem jest Paweł Ziemiński, przewodniczącej niewielkiej partii Polska Patriotyczna. Antyeuropejska i antyamerykańska partia powstała po rozłamie w Samoobronie w 2007 r. Nie odnosi sukcesów w kolejnych wyborach, a w ostatnich latach jej działacze mieszają się …More
www.onet.pl/…/6e593xw,79cfc278 11 sierpnia 2020, 23:37 Z Polski, jak podaje BelTA, na razie nadszedł jeden list z gratulacjami. Jego autorem jest Paweł Ziemiński, przewodniczącej niewielkiej partii Polska Patriotyczna. Antyeuropejska i antyamerykańska partia powstała po rozłamie w Samoobronie w 2007 r. Nie odnosi sukcesów w kolejnych wyborach, a w ostatnich latach jej działacze mieszają się z działaczy prorosyjskiej partii Zmiana Mateusza Piskorskiego.
""Zwracamy się do pana z najszczerszymi gratulacjami z okazji zwycięstwa i ponownego wyboru na stanowisko Prezydenta Republiki Białorusi przez przytłaczającą większość narodu białoruskiego, przy bardzo wysokiej frekwencji. Przekazujemy gratulacje w imieniu partii Polska Patriotyczna. Podziela je, jak wiemy, ogromna liczba Polaków, którzy mają ciepły szacunek dla Białorusi i braterskiej ludności białoruskiej. Polityka i osobiste podejście prezydenta, który jest zaangażowany w suwerenność państwa, prawo międzynarodowe i prawo narodów do samostanowienia i niezależnej polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz własnej drogi rozwoju w kierunku dobrobytu społeczeństwa, od dawna cieszy się szacunkiem Polaków" - czytamy w liście Ziemińskiego.
Dalej czytamy też m.in.: "Wykazał się pan odwagą i odpowiedzialnością, przeciwstawiając się wykorzystywaniu pandemii w globalnych manipulacjach ludźmi i całymi narodami, przeciwstawiając się cynicznemu wykorzystywaniu pandemii dla korzyści gospodarczych i politycznych. Takie stanowisko zasługuje na podziw." sowa.blog.quicksnake.pl/…/Dom-Polski-w-Mo…
modernistae prohibere
Pod artykułem koszernej wp podałem wpis w którym przyłączyłem się w do gratulacji Pana Ziemińskiego przesyłanych wybranemu Prezydentowi Łukaszence. W ciągu kilkunastu min otrzymałem we wpisie kilkadziesiąt łapek poparcia, co nie podobało się chyba dyżurującym psom portalu i wpis mój został skasowany 😂