Clicks1.3K

Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo.. „Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!“ (Izaiáš 55, 6)

Naozaj na zamyslenie: Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo Ráno som to našla v správe. Naozaj na zamyslenie.. Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo.. Prestávali sme si …More
Naozaj na zamyslenie: Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo
Ráno som to našla v správe. Naozaj na zamyslenie..

Ľudstvo dostalo presne takú chorobu ako potrebovalo..
Prestávali sme si vážiť zdravie a preto sme dostali takú chorobu, aby sme si uvedomili, že na ňom úplne najviac záleží..

Prestávali sme si vážiť prírodu a preto sme dostali takú chorobu, aby bol pobyt v nej pre nás taký vzácny..
Prestali sme vedieť fungovať v rodinách a preto nás táto choroba zavrela do našich domovov, aby sme sa ako rodina opäť naučili fungovať..
Prestávali sme si vážiť starých a chorých a preto sme dostali túto chorobu, aby sme si pripomenuli, akí sú zraniteľní..
Prestávali sme si vážiť zdravotníkov a lekárnikov, aby sme zistili, akí sú nepostrádateľní..
Prestávali sme mať úctu voči učiteľom a preto nám táto choroba zavrela školy, aby si to rodičia mohli sami vyskúšať..

Mysleli sme, že si môžme kúpiť všetko, byť kdekoľvek a s kýmkoľvek chceme a preto sme dostali takúto chorobu, aby sme si uvedomili, že to všetko nie je samozrejmosť..

A. Čulen: Ten vírus čo vo tmách drieme, mal by skončiť v karanténe
alianciazanedelu.sk/archiv/5528

Mamona nás opantala, voľný čas sme trávili v nákupných centrách, preto nám ich táto choroba zavrela, aby sme pochopili, že šťastie si nemôžme kúpiť..
Zameriavali sme veľa pozornosti na náš vzhľad a výzor a porovnávali sa, preto nám táto choroba zakryla tváre, aby sme pochopili, že tam netkvie naša krása..

alianciazanedelu.sk/archiv/5382

Mysleli sme si, že sme páni na tejto zemi a preto sme dostali túto chorobu, aby nás niečo miniatúrne čo ani nevidno dokázalo skrotiť, dať nám príručku a trochu pokory..
Táto choroba nám veľa berie, ale zároveň nám dáva možnosť sa toho tak strašne veľa naučiť a pochopiť čo je v živote najdôležitejšie.
Dostali sme chorobu ušitú na mieru..Asi sme ju ako ľudstvo naozaj potrebovali.

alianciazanedelu.sk/archiv/5572

Na doplnenie:
Prestali sme si vážiť Boha a mysleli sme si, že ísť na svätú omšu a prijať Ježiša Krista v Eucharistii môžeme kedykoľvek. Ale prorok Izaiáš hovorí: „Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!“ (Izaiáš 55, 6).

Alebo: „Hľa, prídu dni – hovorí Pán, Jahve – i pošlem na zem hlad; nie hlad po chlebe a nie smäd po vode, ale po počúvaní Pánovho slova.“ (Amos 8. 11).
(A. Čulen)

alianciazanedelu.sk/archiv/5572