pl.news
1.9K

Świętej Pamięci Dom Isidoro: Żywot kartuza

Ojciec kartuz, Dom Isidoro Maria Estudillo, zmarł 29 kwietnia, donosi writes CartusiaLover.Wordpress.com (29 maja).

Był jednym z czterech ostatnich mnichów Zakonu Santa Maria di Scala Coeli w Evora (Portugalia). Ojciec przeprowadził się do Miraflores w 2019.

- Dom Isidoro (Francisco) przyszedł na świat w Carmona, nieopodal Sewilli, 30 listopada 1926 roku.

- Wstąpił do zakonu Kartuzja Aula Dei w październiku 1943, w wieku 17 lat.

- Przez ponad 50 lat pełnił funkcję opiekuna nowicjuszy. Jest autorem wielu poematów, włączając w to Pieśń Życia.

- Uwielbiał swój ogród i zwykł mawiać - "Jeśli kwiaty są tak piękne, to jakie będzie niebo?".

- W odniesieniu do Matki Bożej pisał: "Ma śmierć stanie się słodka, jeśli będę naśladować twe życie; mogę wznieść się do Boga, wierząc, że to to wszystko dzięki umiłowaniu Ciebie, dzięki temu byłem w stanie żyć".

- Krwotok mózgowy powoli osłabiał Ojca, ale ten zawsze zachowywał świadomość, a nawet koncelebrował.

#newsNochezggxx