Clicks5
tr.news

Yine: Francis'in Yahuda Hakkında Hiçbir Fikri Yok

Francis, 8 Nisan'daki vaazında bir kez daha, her ne kadar İsa'nın kendisi hakkında "O adam hiç doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu" dediğini çok iyi bildiği halde Yahuda'nın cehennemde yandığını reddetti.

“Bu Yahuda'nın cehennemde olduğu anlamına mı geliyor?” diye sordu Francis. Cevabı ise şöyleydi, “Bilmiyorum. İncil'e bakıyorum ve İsa'nın ona dostum dediğini görüyorum.”

Belki de kendisi hakkında konuşan Francis, “kendi içimizde taşıdığımız küçük Yahuda”dan bahsetti, ancak Mesih'in “Şeytan Yahuda'nın içine girdi” (Yuhanna 13:27) “mahvolan adam” (Yuhanna 17:12) dediğinden hiç bahsetmedi.

#newsUfdidvlzok