Kremacja powinna być zakazana !

Tzw. Kremacja powinna być zakazana ! Dusza zmarłego cierpi dodatkowo w wyniku kremacji

·

Kodeks prawa kanonicznego promulgowany przez Benedykta XV w 1917 r. skodyfikował formę katolickiego pogrzebu i potwierdził surowe sankcje nakładane na tych, którzy chcieliby zerwać z tą tradycją. Kodeks nakazywał pochówek, zabraniał kremacji i orzekał, że życzenie chrześcijanina, który wyrazi wolę, by jego ciało skremowano, nie ma żadnego znaczenia (kan.1203. par.1). Pozbawiał też osoby takie katolickiego pogrzebu oraz zabraniał odprawiania Mszy za spokój ich duszy, nawet w rocznicę ich śmierci (kan. 1241).

Lucyna Gwiazdka
Michał Rembieliński
Znałem księdza, Panie świeć nad jego duszą, który w testamencie zapisał swoją kremację i tak się stało.
Iwona I Sebastian shares this
991
Kremacja powinna być zakazana !
Maczek5
najtansze pogrzeby poodbno w anty-kosciele polskokatolickim- requeim trydenckiego w anty-kosciele polskokatolickim raczej nie odprawia ale pogrzeb czemu wlasciwie nie (oczywisice bez kremacji)