04:58
Ježiš rozpráva o úlohe Svojej Matky - 28. decembra 2021 Kiež nám Pán dá priazeň pre uctenie si nášho Nebeského Otca i Matky, Amen. Matka Klára začala: Veríte tomu, že Biblia je bezchybné Božie slovo? …More
Ježiš rozpráva o úlohe Svojej Matky - 28. decembra 2021

Kiež nám Pán dá priazeň pre uctenie si nášho Nebeského Otca i Matky, Amen.

Matka Klára začala: Veríte tomu, že Biblia je bezchybné Božie slovo?

Toto je vo veci kľúčové. Biblia je kladená na druhé miesto za názory ľudí, kvôli spoločenským normám v cirkvách, nech už vyznávate ktorúkoľvek denomináciu alebo nedenomináciu, sú k nej pridružené určité normy, aby vami nepohŕdali pre nesúhlas. Toto je oveľa viac záležitosťou prežitia v kolektíve, než viery v bezchybnosť Božieho slova. Pre tých, ktorí nesúhlasia so všetkým, toto je tzv. biele mučeníctvo pre držanie sa Božieho slova.

DRŽÍTE SA SLOVA BOŽIEHO ALEBO SLOVA ĽUDÍ?


Počas ruženca, matka Alžbeta videla objaviť sa Našu Pani a ponúknuť každému bielu ružu. Požehnaná Matka začala rozprávať: "Každý z vás tu ste veľmi, veľmi cenní. Zvolili ste si očistiť sa od tohto sveta, od názorov ľudí preto, aby ste nasledovali môjho Syna. Chcete byť čistými príkladmi Božej lásky a bratskej lásky, žiariť v tomto svete. Chválim každého z vás za zvolenie si cesty čistoty. Hoci ste nepreliali vašu krv, stáli ste všetci pevne tvárou k posmechu a opozícii.

Zvolili ste si veľmi úzku cestu, vylúčiac všetko ostatné, dokonca i stratu rodiny a života. Cením si vás, drahí moji, za to že ste si zvolili nasledovať Baránka a odmietate zohnúť sa pod názormi ľudí. Pravdivo ste nesmierne požehnaní a ste mojimi pravými deťmi. Vyslobodili ste sa z obmedzení náboženských duchov, ktorí zamorujú moje Telo. Zvolili ste si priľnúť radšej k mojim slovám, než k vašim spoločenským skupinám. Takto učiniac, vrhli ste sa do náručia môjho Syna.

Toto je tá najväčšia skostnatená sporná vec v Tele. Je to rozdeľujúca sila číslo 1 medzi veriacimi. Boli ste povolaní opraviť toto narušenie a obnoviť rozborené usadlosti z prvého storočia. S týmto problémom sa stretnete všade, preto je pre vás dôležité, aby ste mali dobrú odpoveď, ktorú nemožno vyvrátiť.

Dokonalosť, nie ochrana.

Oni hľadajú dokonalosť a budú pokračovať verne na tejto ceste. Toto je dlhá, tvrdá hriadka na prekopanie, milovaní: zostaňte orať, zostaňte orať. Pán je s vami, ako bol so mnou. Toto nie je malá úloha, s ktorou vás poveril."


Ježiš rozpráva o Svojej matke: "Počúvaš Ma cez Moju Matku, drahá.* Bol by som rád, keby ľudia rozumejú, že ona bola sprostredkovateľkou, ktorú Môj Otec použil, aby Ma priniesla do tohto sveta a je tiež sprostredkovateľkou, ktorá vás prinesie von a do košiara oviec. Cesta je to dlhá a naplnená s mnohým klamom a pascami. Mnohí boli klamaní, nejestvuje nič efektívnejšie ako použiť pravdu a pridať k nej prekrúcanie, aby zmiatli ľudí. Zvoliť si ju za príhovorkyňu bolo prevrátené a odovzdané kresťanskej komunite ako uctievanie modly. Vari obviníte vašich priateľov z uctievania modly, keď k vám volajú, pýtajúc si modlitbu? Istotne nie, to je absurdné. Avšak tí, ktorí nevošli hlbšie do svojho pochopenia Biblie, ale opierajú sa o názory iných, sa nikdy nedostanú k pravde. Vždy si vyberajú tých, ktorí sú najviac prispôsobení k doktríne ich cirkvi. Títo sú tiež považovaní za starších a uvidieť niečo radikálne odlišné v Písmach by ohrozilo ich postavenie. Pritom si však neuvedomujú, že keď to vidia a vedome to zatracujú, tak stratili svoje postavenie so Mnou. Je priam udivujúce, čo človek urobí preto, aby ďalej prosperoval vo svete.

Toto je práca nepriateľa, ktorý zasial burinu na Moje pole. Ale je možné prekonať ho s pravdou, prezentovanou jednoducho, bez zahorknutosti. Toto si prajem, aby ste robievali. Toto je také dôležité, Klára. Také dôležité. Ty poznáš pravdu a Moje srdce túži za nimi, aby ju tiež poznali. Boli veľmi rozumne klamaní a tí, ktorí sú neinformovaní, používali Mariánsku doktrínu, aby odvracali ľudí.

Prečo? - vravíš.

Satan v jeho usmrcujúcej pýche nemôže vystáť fakt, že bol tak ľahko porazený ženou. Nenávidí ju až do zhnitého jadra svojej bytosti. Tamto je príčina.

Moje ovce poznajú Môj hlas a iný nebudú nasledovať."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Radi vídate Ježišove posolstvá??? Tieto posolstvá sú zverejňované na Bitchute aj na Brighteone: Still Small Voice (tichý malý hlas).

Navštívte prosím našu webstránku pre ďalších vyše 1000 týchto posolstiev, s Pdf aj MP3 súbormi a mnohé ďalšie benefity, ako je stránka s rhemou, s osobnými svedectvami, o pomoci deťom (Outrech), s knihami a ďalším!

Naša stránka Heartdwellers (ubytovaní v srdci): heartdwellers.org/home-.html
Náš Blog: wordpress.com/about/
Naša FB stánka: facebook.com/login/?next=https://www.facebook.com/Heartdwellers
Naša Instagramová stránka: instagram.com/accounts/login/
Naša Twitterová stránka: twitter.com/heartdwellers18
Naša SoundCloud stránka: soundcloud.com/user-749352304
Naša hudobná stránka: vimeo.com/channels/heartdwellingsongs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Originál video: Jesus Talks About His Mother's Role - StillSmallVoice - Published December 28, 2021

* pretože Svätá Panna Mária je Zajedno s Ježišom, je v Jeho dokonalej vôli.
Public domain