Clicks2

Jaj Izráel pásztorainak, a kik önmagokat legeltették!

Jaj Izráel pásztorainak, a kik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak? [...] hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok.More
Jaj Izráel pásztorainak, a kik önmagokat legeltették! Avagy nem a nyájat kell-é legeltetni a pásztoroknak?
[...] hanem keményen és kegyetlenül uralkodtatok rajtok.