Clicks926
lempi
1
WHO: Sérum proti ebole bude do pár týdnů. Sérum z krve lidí, kteří se zotavili z nákazy ebolou, bude k dispozici do několika týdnů, uvedla v úterý Světová zdravotnická organizace (WHO). Použije se …More
WHO: Sérum proti ebole bude do pár týdnů.

Sérum z krve lidí, kteří se zotavili z nákazy ebolou, bude k dispozici do několika týdnů, uvedla v úterý Světová zdravotnická organizace (WHO). Použije se jako první v nejvíce postižené Libérii, napsala BBC.

Lékařka Marie Paule Kienyová, která má ve WHO na starosti zdravotnické systémy a inovace, popsala v Ženevě postup. Od vyléčených pacientů se získá krevní plazma a ta se použije pro léčení nakažených.
Lékaři vycházejí z toho, že u lidí, kteří nákazu přežili, se v krvi vytvořily protilátky proti ebole. Zdravotníci jim odeberou krev, odstraní z ní červené krvinky, ale v plazmě zůstanou protilátky.
Podle Kienyové se spolupráce nejrychleji rozvíjí v Libérii, kde budou v následujících týdnech zřízeny stanice pro odběr krve, její zpracování a použití při léčbě pacientů nakažených touto krvácivou horečkou. Zatím ale není jasné, zda množství získané plazmy bude stačit.
Takto získané sérum bylo podle BBC použito i při léčení španělské sestry Teresy Romerové, u níž druhý test v úterý potvrdil, že se definitivně vyléčila. [celá zpráva]
Vakcíny začátkem příštího roku
Kienyová také informovala o pokroku ve vývoji dalších léků pro boj s ebolou. Oznámila, že první výsledky testů dvou zkušebních vakcín by mohly být k dispozici na konci roku.
„Zkoušky začnou během následujících dvou týdnů a budou pokračovat dalších šest měsíců až rok. První výsledky ohledně bezpečnosti látky a reakcí, na základě kterých se určí dávkování, budou do konce letošního roku.“
První vakcíny pro očkování by pak měly být k dispozici v lednu.

1232. Poselství Ježíše ze dne 3. října 2014 v 15:10.

CELOSVĚTOVÉ OČKOVÁNÍ, O NĚMŽ JSEM VÁM ŘÍKAL V ROCE 2010, JIŽ BRZY ZAŽIJETE

Má vroucně milovaná dcero,
věnuj pozornost mému slibu. Přijdu znovu zvěstovat nový začátek, nový svět bez konce. Všichni, kdo přijmou Boží milost, až vyliji své milosrdenství na celý svět, budou mít účast na mém království.
Dal jsem lidem všechna znamení, všechna varování a každou milost, aby si připravili své duše. Někteří slyšeli Slovo Boží, jak bylo ustanoveno ve svatých evangeliích a věnovali mu pozornost. Jiní slyšeli a viděli Pravdu, ale odmítají ji přijmout. Brzy přijde den, kdy plná Pravda a důkaz toho, kdo Já jsem, budou odhaleny a hříšníkům bude poskytnut stejný čas, aby učinili své vlastní rozhodnutí podle své svobodné vůle. Ani jeden z vás nebude nucen přijmout mé milosrdenství, protože jen vy můžete učinit toto rozhodnutí. Jiní odmítnou přinést svědectví Pravdě, i když ji budou jasně vidět. Žel, ti budou ztraceni.Ostatní před tím, než se Mi zavážou věrností, budou potřebovat čas, ale ten čas, potom co se Varování uskuteční, bude krátký.
Přicházím vám nyní povědět o událostech, které vám odhalí znamení těchto časů a o mé přítomnosti v této misi. V mnoha národech uvidíte bouře, které budou trvat týdny. Brzy zažijete celosvětové očkování, o němž jsem vám řekl v roce 2010 (*). Spatříte ruku Boha v jeho božské spravedlnosti, až dopustí, aby ti, kdo Mu slouží v jeho církvi, byli vystaveni pokušení. Až se splní tato i všechna ostatní proroctví, počkám. A pak přijde Varování. Přijde brzy před Velkým dnem, kdy můj slib přijít znovu, bude konečně naplněn.
Musíte důvěřovat v moji dobrotu, v mou lásku a milosrdenství. Uděláte-li to, budete dost silní čelit každé zkoušce i urážkám, jimž budete vystaveni v mém jménu a vytrvat v milosti, zůstat věrni mému svatému Slovu.
Zůstaňte v pokoji a v naději, neboť má láska k vám a vaše láska ke Mně zničí zlo, které ovládlo duše těch, kteří se ode Mne oddělili.
Váš Ježíš

020. Poselství Ježíše ze dne 26. listopadu 2010 v 03:00.

GLOBÁLNÍ PLÁN K REDUKCI SVĚTOVÉ POPULACE A SVRŽENÍ SVĚTOVÝCH VŮDCŮ

Moje milovaná dcero,
brzy dostaneš vedení od svého duchovního rádce. Pamatuj si ale, že jsem povolal mnoho mých následovníků, ale ne všichni to přijali. Jak sama víš, nemohu zasahovat do svobodné vůle člověka, do daru lidstvu. Bez ohledu na to je teď důležité pokračovat v této naléhavé práci, aby moje děti naslouchaly a byly spaseny.
Znamení
Nemyl se, změna probíhá a brzy bude tolik znamení, že jen málo lidí na této planetě si jich nevšimne. Znamení, o nichž mluvím, jsou ta, která byla dána skrze mé vizionáře prostřednictvím zjevení mé milované Blahoslavené Matky v Evropě. Mnoho lidí, kteří otevřou svou mysl a osvobodí své uvězněné duše, pochopí, že tato oznámení pocházejí z nebe. Až moje děti uvidí zázračná znamení, která budou viditelná skrze slunce, poznají pak Pravdu.
Nevšímej si opovržení, výsměchu a nenávisti, kterou zakusíš, až lidé budou číst obsah tohoto rukopisu. Totéž se stalo mým apoštolům, kteří darem Ducha Svatého tvořili své dílo. I tobě, má dcero, byl dán tento dar. Nikdy jej neodmítej, ani o něm nepochybuj. Je skutečný, a to teď víš. Konečně tvé pochybnosti začaly ochabovat.
Jak jsem ti řekl, pošlu ti pomoc. Zřejmost tohoto slibu se již začíná ukazovat. Stejně tak ti dám informace, týkající se budoucnosti, které musíš oznámit všem, i nevěřícím. Vždyť co na tom záleží, když ti nebudou hned věřit. Protože …
amad