Clicks1.8K

Sestra Agnes Sasagawa, z Akity, prijala v posledných týždňoch nové posolstvo prostredníctvom anjela s výzvou na pokánie

Anton Čulen
64
Sestra Agnes Sasagawa, z Akity, prijala v posledných týždňoch nové posolstvo prostredníctvom anjela s výzvou na pokánie Podľa správy ENTW, sestra Agnes Sasagawa, ktorá v roku 1973 prijala pri troch …More
Sestra Agnes Sasagawa, z Akity, prijala v posledných týždňoch nové posolstvo prostredníctvom anjela s výzvou na pokánie
Podľa správy ENTW, sestra Agnes Sasagawa, ktorá v roku 1973 prijala pri troch rôznych príležitostiach posolstvo od Panny Márie, prijala v posledných týždňoch nové posolstvo prostredníctvom anjela. Oznámila to spolusestre M. a dovolila jej, aby o tom informovala.

Biskup Schneider: Cirkev musí za akty modloslužobníctva na Synode konať pokánie

alianciazanedelu.sk/archiv/4585

»6. októbra o 3.30 zjavil sa mi ten istý anjel, ktorý sa mi zjavil pred tridsiatimi rokmi. Povedal mi najskôr vec, ktorá sa týka len mňa «.
To, čo je dobré oznámiť všetkým, sú nasledujúce slová:
„Posypte sa popolom a prosím vás, modlite sa každý deň kajúcne ruženec. Ty, sestra Sasagawo, buď ako dieťa a každý deň prines, prosím, nejakú obeť „.
Spolusestra M. sa spýtala: »Môžem to povedať všetkým?« Sestra Sasagawa súhlasila a dodala: »Modlite sa, aby som bola schopná stať sa ako dieťa a prinášať obete«. To je všetko, čo sestra M. počula.
Radio ENTW k tomu pridalo tento komentár:
»V priebehu dejín nositelia posolstva zakúšali veľké utrpenie kvôli odporu prichádzajúcemu zvnútra cirkvi. Videli sme, že nebolo žiadne posolstvo k záchrane ľudstva, ktoré by sa diabol nesnažil potlačiť všetkými prostriedkami, ktoré sú mu povolené «.

»Obzvlášť vieme, že sestra Agnes Sasagawa mnoho trpela od doby posledného posolstva z Akity, a obávame sa, že jednoduchá výzva k pokániu, ktorú sme dostali, znamená začiatok nového súženie pre ňu a pre osoby, ku ktorým má dôveru«.

Komentátori poukazujú na skutočnosť, že 6. október bol dňom, kedy bola zahájená amazonská synoda so všetkými sprievodnými udalosťami spornými a polemickými, ktoré doposiaľ neboli napravené a odčinené.

Preklad: A. Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/4588
Anton Čulen
zaba and 3 more users like this.
zaba likes this.
Roberto 55 likes this.
Mates5485 likes this.
Libor Halik likes this.
Anton Čulen
Roberto 55 likes this.