Clicks303
hu.news

Igaza van! A német bíboros szerint protestánsok megtérítése "lehetetlen"

A "visszatérés ökumenizmusa" (a protestánsok visszatérése az egyházba) Reinhard Marx müncheni bíboros számára "teljesen lehetetlen", és "ez nem volt sem az ökumenikus mozgalom, sem a pápák célja".

Marxnak igaza van, legalábbis Németországban, ahol a "katolikusok" protestánsabbak, mint a protestánsok.

A prelátus a Publik-Forum.de lapnak (április 30) azt mondta, hogy a protestánsokkal egy úgynevezett "látható egységet képzel el a megbékélt sokféleségben" - ami ellentmondás és újabb bizonyíték arra, hogy a modernisták nem tudnak logikusan gondolkodni.

Marx "nem függesztené fel" azt a papot, aki protestánsoknak megadja a szentáldozást (de azt a papot biztosan, aki ezt megtagadná).

2003-ban az akkori trieri püspök Marx felfüggesztette a heterodox teológust, Gotthold Hasenhüttl-t, mert protestánsoknak osztott szentáldozást. "Mint az a fiatal püspök, aki akkoriban voltam, szorosan ragaszkodni akartam a szabályokhoz (= igazsághoz)", mentegeti magát most azzal, hogy az ökumenizmusban "a dolgok" lazultak és "megváltoztak" - miközben a valóságban Marx alkalmazkodott, elsősorban azért, hogy mentse a bőrét és hogy szeressék az oligarcha újságírók.

Most Marx elve az, hogy bármit lehet - katolikusok a protestáns úrvacsoránál és lutheránusok a katolikus szentáldozáson. Ő ezt "lelkiismereti döntésnek" nevezi - vagy annak hiányának. Nyilván a papi férjek, a bűnbocsánat és az érvénytelen női felszentelések mellett is felszólalt.

Majd képmutatóan bírálta, hogy a vatikáni kongresszusokon az előadókat választják, amennyiben "összhangban vannak" a Ferenc pápa rezsimmel. "Szabad gondolkodásnak kell lennie - annak keretein belül, ami katolikus" - tiltakozott, mintha ez a saját érsekségében így lenne.

Kép: Reinhard Marx, © Mazur, CC BY-NC-ND, #newsKcslaasxbs