Coburg
319.5K
Coburg
Zablokoval som komentáre na toto video, z dôvodov neustáleho atakovania posolstiev a zjavení Panny Márie niektorými účastníkmi diskusií.