tores
3726
tores
😇 🤗
tores
Známe se osobně a velmi si ho vážím. Líbí se mi, že ve svém věku umí najít správně katolicky ostré slovo, pro které nejde daleko. Bůh ti též žehnej!
👍

ottovonzittau 12.2.2014 08:20:47
Díky za hodnotný vklad, bratře Toresi. Pana PhDr. Radomíra Malého si velmi vážím. Bůh žehnej jemu i tobě!
One more comment from tores
tores
🤗