KIRKOR
2462
ELOHIM.
NEOKATECHUMENAT - OBRAZ PIERWOTNEGO KOŚCIOŁA
KIRKOR
👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏