Inka
2313.3K

♥ Trzy Zdrowaś Maryjo - ku czci Najświętszej Maryi Panny ♥ -ratunek dla nas.

♥ „NABOŻEŃSTWIE TRZECH ZDROWAŚ MARYJO” ku czci Najświętszej Maryi Panny-ratunek dla nas! ♥

Kongres Mariański w Saragossie (26 – 29 września 1908) pośród innych nabożeństw ku czci N. P. Maryi polecił szczególnie odmawianie Trzech "Zdrowaś Maryjo" rano i wieczór z dodaniem wezwania:
"Maryjo, moja Matko, zachowaj mię dzisiaj (tej nocy) od grzechu śmiertelnego".
"Nie przestańmy nigdy w nawoływaniu wszystkich pobożnych czy też grzeszników do odmawiania rano i wieczór trzech «Zdrowaś Maryjo» ku czci N. Panny, aby Ona zachowała nas od grzechu śmiertelnego".
Praktyka ta pobożna jest nadzwyczaj łatwą i skutki jej są wielkie dla dusz, byle tylko co dzień, aż do śmierci wytrwale ją zachowano.
Wszakże powszechnie przyjętym jest zdanie, że nabożeństwo ku N. P. Maryi jest znakiem przeznaczenia do nieba, a św. Alfons Liguori powiada: Wierny sługa Maryi nigdy nie zaginie.
Te trzy "Zdrowaś Maryjo" odmawia się
na uwielbienie trzech wielkich przywilejów N. P. Maryi: Mocy, Mądrości i Miłosierdzia,
jakimi Ją obdarzyła Św. Trójca. "Kto mnie znajdzie, znajdzie życie i zaczerpnie zbawienie od Pana",
te słowa Pisma św. stosuje Kościół św. do Matki Bożej.
Kto więc co dzień rano i wieczór i to przez całe swe życie pobożnie odmawia trzy "Zdrowaś Maryjo" ku czci N. Panny i wzywa Jej pomocy, znajdzie Ją, a z Nią życie i zaczerpnie zbawienie od Pana.
Prawda, ćwiczenie to pobożne małym jest, ale kto je zachowa przez całe życie, to ono tym samym już jest wielkim; a nawet gdybyśmy policzyli "Zdrowaś Maryjo", które pobożny czciciel N. P. Maryi przez długie lata odmawia, to liczba ich byłaby wielką.

Każde "Zdrowaś Maryjo", to głos dziecięcia, wołającego do swej Matki, by szła mu z pomocą teraz i w godzinę śmierci.
Św. Gertrudzie
przyrzekła Matka Boska tyle łask w godzinę zgonu, ile "Pozdrowień anielskich" odmówiła.
Święci polecając nabożeństwo ku N. P. Maryi nie tak kładą nacisk na długość tego nabożeństwa, jak na trwałość; a

św. Jan Berchmans w godzinę swego zgonu powiedział, że aby mieć opiekę N. P. Maryi za życia i po śmierci wystarcza i najmniejsze pobożne ćwiczenie, byle ono codzienne i trwałe było.
Wieluż to grzeszników nawróciło się dlatego tylko, że pomimo swych zboczeń, zachowali nabożeństwo ku N. P. Maryi!

Kto pobożnie odmawiać będzie co dzień, rano i wieczór trzy "Zdrowaś Maryjo" i wzywać pomocy N. P. Maryi, aby go zachowała od grzechu śmiertelnego, ten nieprędko upadnie, a choćby i upadł długo w grzechu nie pozostanie i albo nawróci się, albo zaniecha tej modlitwy.

Bardzo wielu Świętych znało ten sposób czczenia N. P. Maryi i go gorliwie szerzyło.

Św. Mechtylda, Zakonu św. O. Benedykta (1241 – 1299) w książce pt. "Księga o Łasce szczególnej
", w rozdz. 47 wspomina o nabożeństwie trzech "Zdrowaś Maryjo".
"Podczas gdy Mechtylda modliła się do N. P. Maryi, aby była obecną przy jej śmierci, odpowiedziała jej N. P. Maryja:
«Uczynię to z pewnością, ale chcę, abyś co dzień trzy "Zdrowaś Maryjo" odmawiała.

Pierwsze odmawiać będziesz
na uczczenie tej mocy,
jakiej mnie udzielił Wszechmocny Bóg Ojciec na niebie i na ziemi – za to ja będę obecną przy twej śmierci, wzmocnię cię i oddalę od ciebie ataki nieprzyjaciół.

Drugie odmawiać będziesz na uczczenie wiedzy i rozumu
, jakim obdarzył mnie mój Syn w nieskończonej Swej Mądrości, tak że w poznawaniu Trójcy Św. przechodzę wszystkich Świętych i jaśnieję jako słońce – za to ja będę obecną przy twej śmierci, napełnię światłem wiary i mądrości duszę twą i ciemności cię nie zwyciężą.
Trzecie odmawiać będziesz na uczczenie miłosierdzia

Duch Święty napełnił mnie taką miłością i uczynił mnie tak kochającą i tak kochaną, że po Bogu ja jestem najbardziej miłosierną – za to ja będę obecną przy twej śmierci i napełnię twą duszę miłością i słodyczą, że wszelka gorycz śmierci dla ciebie w rozkosz się przemieni»".
Św. Bonawentura
jako Generał Zakonu św. Franciszka, polecił w r. 1262 aby co dzień po Komplecie na głos dzwonka bracia zakonni odmawiali trzy "Zdrowaś Maryjo" ku czci N. P. Maryi, bo według tradycji była to godzina zwiastowania anielskiego.
Św. Koleta (1381 – 1447)
swym siostrom Klaryskom poleciła odmawianie trzech Pozdrowień anielskich jako skuteczny środek przeciwko trzem namiętnościom świata.
Bł. Maria Willana Z. św. Ojca Dominika miała szczególne nabożeństwo dla tej praktyki pobożnej. Jej to w uroczystość Wniebowzięcia powiedziała N. P. Maryja: "Tym nabożeństwem nie tylko uzyskasz wszystko o cokolwiek prosić będziesz, lecz także przyrzekam ci, że szczególną cię otoczę opieką w życiu i przy śmierci, a także tych, co cię naśladować będą. Uwolnię ich od niebezpieczeństw wewnętrznych i zewnętrznych i doznają mej opieki w każdej chwili".
Święty Leonard,
Franciszkanin, sławny Misjonarz, (1676 – 1751) przez 50 lat swojego apostolstwa, w całych Włoszech głosił to nabożeństwo.
Św. Alfons Liguori
, doktor Kościoła św. († 1787) gorliwym był apostołem nabożeństwa trzech "Zdrowaś Maryjo". W licznych pismach swych 20 razy o nim wspomina, podnosi jego praktyczność, skuteczność i wielkość.

♥ Rano i wieczorem odmawiamy ♥ :


♥ "MARYJO, MOJA MATKO, ZACHOWAJ MNIE DZISIAJ (TEJ NOCY) OD GRZECHU ŚMIERTELNEGO".

1.Pierwsze „ Zdrowas Maryjo” - Na UCZCZENIE MARYJO TWEJ MOCY do odparcia zlego w godzinie smierci.

2.Drugie „ Zdrowas Maryjo” - Na UCZCZENIE MARYJO TWEJ WIEDZY I ROZUMU.

3. Trzecie „ Zdrowas Maryjo” - Na UCZCZENIE MARYJO TWEGO MIŁOSIERDZIA
Izabela Drwal shares this
1496
Izabela Drwal
❤️❤️❤️
Iakob shares this
23
Naborzeńśtwo Trzech Zdrowaś Mario.
Dziękujemy Trójco przenajświętsza za Potęgę, moc oraz słodycz i miłosierdzie NMP.More
Naborzeńśtwo Trzech Zdrowaś Mario.

Dziękujemy Trójco przenajświętsza za Potęgę, moc oraz słodycz i miłosierdzie NMP.
edyta886
Dziekuję za wszystko.Jezu Ufam Tobie.Twoja wierna
Inka
♥
Engel44
Bog zaplac.