14:52
Otec Eirene
1244.7K
oEirene 0039 = Biblia 02 Katolícky kňaz neverí Biblii. oEirene 0039 = Biblia 02 Katolícky kňaz neverí BibliiMore
oEirene 0039 = Biblia 02 Katolícky kňaz neverí Biblii.

oEirene 0039 = Biblia 02 Katolícky kňaz neverí Biblii
Avi Liva
K čemu vám je svaté Písmo, když nevěříte tomu, co se tam píše?
Jaká je to víra v Boha, když nevěříte tomu, co vám Bůh říká?
Avi Liva and 2 more users link to this post
tictac
2735
Jedno zjištění by nás především mělo překvapit. Když chválíme Boha nebo když mu všeobecně vzdáváme díky za jeho dobrodiní, vůbec se nestaráme, zda je mu naše modlitba milá. Výsledek své prosby ale naopak vyžadujeme vidět. Jaký obraz Boha tedy je pohnutkou k naší modlitbě? Je jen užitečný prostředek, nebo je to Otec našeho Pána, Ježíše Krista?
tictac
2726
V boji o modlitbu musíme čelit, v sobě i kolem sebe, mylnému pojetí modlitby. Někteří v ní vidí pouhý psychologický proces, jiní úsilí o soustředění, aby se dosáhlo prázdnoty v mysli. Leckdo ji omezuje na obřadní zvyky nebo slova. V podvědomí mnoha křesťanů je modlitba činností neslučitelnou se vším, co mají na práci: nemají na ni čas. Ti, kteří hledají Boha prostřednictvím modlitby …More
2726
V boji o modlitbu musíme čelit, v sobě i kolem sebe, mylnému pojetí modlitby. Někteří v ní vidí pouhý psychologický proces, jiní úsilí o soustředění, aby se dosáhlo prázdnoty v mysli. Leckdo ji omezuje na obřadní zvyky nebo slova. V podvědomí mnoha křesťanů je modlitba činností neslučitelnou se vším, co mají na práci: nemají na ni čas. Ti, kteří hledají Boha prostřednictvím modlitby, rychle malomyslní, protože nevědí, že modlitba pochází také od Ducha svatého, a ne pouze od nich.
3 more comments from tictac
tictac
2725
Modlitba je dar milosti a rozhodná odpověď z naší strany. Vždy předpokládá úsilí. Velcí mužové modlitby Starého zákona před Kristem, stejně jako Matka Boží a s ní světci, nás učí, že modlitba je boj. Proti komu? Proti nám samým, proti prohnanosti pokušitele, který dělá vše, aby člověka od modlitby, od spojení s Bohem odvrátil. Člověk se modlí, jak žije, protože žije, jak se modlí …More
2725
Modlitba je dar milosti a rozhodná odpověď z naší strany. Vždy předpokládá úsilí. Velcí mužové modlitby Starého zákona před Kristem, stejně jako Matka Boží a s ní světci, nás učí, že modlitba je boj. Proti komu? Proti nám samým, proti prohnanosti pokušitele, který dělá vše, aby člověka od modlitby, od spojení s Bohem odvrátil. Člověk se modlí, jak žije, protože žije, jak se modlí. Jestliže nechce denně jednat podle Kristova ducha, nemůže se ani denně modlit v jeho jménu. „Duchovní boj“ křesťanova nového života je neoddělitelný od boje o modlitbu.
tictac
2724
Vnitřní [kontemplativní] modlitba je prostým vyjádřením tajemství modlitby: je to pohled víry upřený na Ježíše, naslouchání Božímu slovu, mlčící láska. Uskutečňuje spojení s Kristovou modlitbou v té míře, v jaké nám dává podílet se na jeho tajemství.
tictac
2721
Křesťanská tradice zahrnuje tři významné projevy života modlitby: ústní modlitbu, rozjímání a vnitřní [kontemplativní] modlitbu. Je jim společná usebranost srdce.
Ostrik
Velmi mne těší, že tolik z vás věří Písmu svatému.
KKC § 102 Bůh ve všech slovech Písma svatého nevyslovuje nic jiného než jen jedno Slovo, své jediné Slovo, v němž se sděluje naprosto celý. „Uvědomte si, že je to jedno a totéž Slovo, které se rozprostírá po celém Písmu svatém, a že je to totéž Slovo, které zaznívá v ústech všech svatých spisovatelů; to Slovo, které, poněvadž bylo …More
Velmi mne těší, že tolik z vás věří Písmu svatému.
KKC § 102 Bůh ve všech slovech Písma svatého nevyslovuje nic jiného než jen jedno Slovo, své jediné Slovo, v němž se sděluje naprosto celý. „Uvědomte si, že je to jedno a totéž Slovo, které se rozprostírá po celém Písmu svatém, a že je to totéž Slovo, které zaznívá v ústech všech svatých spisovatelů; to Slovo, které, poněvadž bylo na počátku Bůh u Boha, nemá zapotřebí slabik, protože nepodléhá času.“
🤗
aobubo
Milujme Ducha svatého a On nám otevře dveře poznání Božího tajemství.Kdo více než Duch svatý nám může vyjasnit Boží vůli a Krista v plnosti? Člověk ? Ne, ne.Veškerá pravda je v Duchu a ten je velmi choulostivý na lidské proradnosti.Ať si nikdo nemyslí, že ví všechno a že je majitelem Pravdy a že svatého Ducha oklame lstí.
aobubo
František Saleský
Velmi často se snažíme být anděly ráje, ale prosme za to, abychom byli uctivými lidmi na tomto světě.
More
František Saleský

Velmi často se snažíme být anděly ráje, ale prosme za to, abychom byli uctivými lidmi na tomto světě.
pokrk
ceskoslo-nepreháňaš to trochu?To sa tu ako budeme častovať takými výrazmi ako lump a hajzl,alebo máš ešte niečo šťavnatejšie?
pokrk
Chcel som ťa len upozorniť na to,že v samotnom výklade písma sú možné obidva tieto výklady.
Vo výklade sa jasne píše,že žena stelesňuje matku,izraelské spoločenstvo,Boží ľud,ktorého predstaviteľkou je Mária.
Ďalej píšu,že len časť tradície vidí iba Máriu.
6 more comments from pokrk
pokrk
Dám ti jeden príklad:
Žena s korunou hviezd (zo Zjavenia Jána) je a/ Panna Mária
b/ cirkev
čo si mám z toho vybrať?
pokrk
Už sa opakuješ a ešte k tomu si upravuješ citáty,ktoré nie sú tvoje / a bez uvedenia zdroja /
pokrk
ceskoslo -ty fakt nevieš o čom píšeš.Keď je to všetko také jednoliate a dokonalé,prečo sú potom nejaké diskusie?
Keď je podľa teba všetko jasné,prečo všetci vo Vatikáne neťahajú za jeden koniec povrazu?
pokrk
Veru tak,ešte aj tie konšpirácie a politika na čele s ich "prorokom" sú fušerina.
pokrk
😀 to bolo dobré.
V každom prípade,niektorým nerozumiem.Neveria Božiemu slovu-vraj sú zlé výklady.No dobre.
Lenže oni neveria ani katechizmu / ktorý tu Ostrik cituje do roztrhania tela /.Otázka znie:veria vôbec v Boha?
pokrk
Trošku som sa obával,či toto video nebude kontraproduktívne.Určité reakcie ako-...že nie verit písmu ale cirkvi
alebo -Z Bible si vyčte kdo chce, co chce tieto obavy potvrdzujú.
Výber témy bol možno trošku nešťastný vzhľadom k mentálnym limitom niektorých diskutujúcich.Predsa oEirene je čo sa týka myslenia niekde inde.