CÓRKA MARYI
12K

JEZUS: Wszystkie te wstrząsy, których niebawem doświadczycie, będą świadectwem prawdy proroctw przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze Apokalipsy

JESUS: All the upheavals you are about to witness will be testament to the Truth of the prophecies given to My beloved John in the Book of Revelation

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 7 listopada 2013 roku, godz. 18.35

Moja szczerze umiłowana córko, czas na Nowy Początek jest bliski. W trakcie dalszego doświadczania Wielkiego Ucisku będzie miało miejsce wiele wydarzeń.

Wrogowie wewnątrz Mojego Kościoła będą bez poczucia wstydu próbowali twierdzić, że jeden nowy światowy kościół świecki, który przyjmie wszystkich grzeszników i wszystkie religie, jest zatwierdzony przez Boga. Gdy ci z Mojego Kościoła powitają z radością świecki świat, nie będzie on już dłużej podążał za Prawdą. Kiedy jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami, wasza wiara będzie widoczna w waszych czynach i dziełach. Kiedy należycie do Mnie, pozostaniecie wierni Słowu Bożemu. Kiedy zachowujecie Moje Nauczanie, jesteście posłuszni wszystkiemu, czego was nauczyłem. Kiedy nie należycie do Mnie, będziecie przeklinać swoich braci i swoje siostry. Kiedy nie należycie do Mnie, będziecie nienawidzili tych, którzy do Mnie należą. Kiedy wierzycie, że będziecie mieli Życie Wieczne bez konieczności zapracowania na nie, to jesteście w wielkim błędzie.

Jeśli powiecie, że grzech wypływa z natury i że tylko sprawiedliwy i czysty Bóg przebaczyłby każdy grzech, to jest to prawda. Ale jeśli uważacie, że Życie Wieczne jest waszym naturalnym prawem i że nie ma potrzeby najpierw pokutować, to zaprzeczacie prawdzie. Kocham każdego z was. Nigdy nie byłbym okrutny, niedobry, złośliwy lub obrażał i ranił którekolwiek dziecko Boże. Ale Ja nigdy nie otworzę drzwi do Mojego Królestwa żadnemu grzesznikowi, dopóki nie okaże on prawdziwej skruchy za wyrządzone krzywdy. Kiedy prowadzę was do zbawienia, otwieram wszystkie drzwi, abym mógł przyjąć was w ostatnim dniu. Wiele drzwi się teraz otwiera, ale niewielu nimi wchodzi. Nikt z was nie wejdzie do Mojego Królestwa, jeśli nie będziecie posłuszni Mojemu Słowu danemu w świętej Ewangelii. Wasza wiara musi być czysta. Wasza wzajemna miłość musi być prawdziwa, a dzięki waszemu posłuszeństwu Mojemu Słowu uzyskacie dla siebie Dar Życia Wiecznego.

Wielu, którzy nazywają siebie chrześcijanami, nie jest wiernych Mojemu Kościołowi. Przyjmujecie Mnie w Komunii Świętej ze sczerniałymi duszami. Lekceważycie Moje Nauczanie i akceptujecie grzechy, które uważacie za nieistotne w waszych oczach. Złośliwym językiem rozpowszechniacie kłamstwa o innych i potępiacie wielu w Moje Święte Imię. Otrzymaliście Prawdę w świętych Ewangeliach, ale nie czynicie tego, czego one uczą. Moja Miłość do was oznacza, że, chociaż wielu z was nie będzie zasługiwać na zbawienie, które dałem światu przez Moją Śmierć na Krzyżu, nadal dam jeszcze wszystkim szansę, aby zobaczyli Prawdę podczas Mojego Bożego Miłosierdzia, kiedy stanę przed wami, by pomóc wam się zdecydować, czy przyjmiecie Mój Dar, czy nie.

Wszystkie te wstrząsy, których niebawem doświadczycie, będą świadectwem prawdy proroctw przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze Apokalipsy. Kiedy zobaczycie, że Kościół wchodzi w jedność ze świeckim światem, będziecie wiedzieli, że nadszedł czas na Moją Misję zebrania dusz z całego świata.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ych-mojemu-umilowanemu-janowi-w-ksiedze-apokalipsy

_______________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Apokalipsa będzie dot…

_______________________________________________________