Clicks1.5K
Conde_Barroco

Svenska Helgon

Concordia Catholica

inbjuder till Concordiakväll med fil.mag. Alexander Wissmann Martinez som berättar om de svenska helgonen.

Tisdag 11 oktober 2011 kl. 18.15 i Domkyrkoförsamlingens stora sal vid Sankt Eriks Katolska Domkyrka. Mässan är kl. 17.00. (Folkungagatan 46 (T) Medborgarplatsen).


Redan på 1000-talet färdades modiga biskopar, munkar och lekmän till de råa nordbornas land för att vittna om Jesus Kristus. Många blev stenade eller på andra vis ihjälslagna; alltså martyrer, för kyrkans skull. De svenska helgonen är fler än vi tror. Långt efter att Sverige blivit protestantiskt och helgonkulten förbjudits vördades helgonen djupt av svenskarna. Deras namn lever ännu kvar i folkliga talesätt och legender. Med helgon förknippas heliga källor där kors förr restes. Vadstena, med vår Heliga Birgittas reliker, blev Sveriges främsta pilgrimsort och är det ännu för oss katoliker. Vad betyder reliker idag? Vilka räknas till de svenska helgonen? Hur många är de? Vilken betydelse har de svenska helgonen för katoliker och kanske för andra trossamfund? Var kan vi finna helgonen? Hur kan de bli våra vänner? Alexander, döpt katolik och född 1984, är expert på svensk konst och på våra helgon. Han har rest till Stockholm från Tyskland för att berätta om dem. Det får vi inte missa!
Förtäring: Vi avslutar med supé (kallskuret) vin /vatten, te/kaffe, kaka och trevlig samvaro. Anmälan: senast 9 oktober till James Blom, 08- 560 312 58 eller e-post: bloms@tele2.se
Kostnad: 100 kronor. (Ps. Domkyrkans kvällsmässa är kl. 17.00)

Varmt välkomna!!
www.concordiacatholica.se
Vid förhinder: Vänligen ge återbud i tid. Varje person som uteblir kostar föreningen i mat-och andra kostnader, samtidigt som vi i onödan utestänger andra på väntelistan. Vi ser oss därför tvungna att avkräva avgiften för avbokning som ej gjorts i tid.