Clicks458
pl.news

Wysoki rangą duchowny amerykański, odpowiedzialny za przypadki homoseksualne, związał się z mężczyzną

Monsignore Jeffrey Burrill, który został wybrany sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu USA w listopadzie ubiegłego roku, ogłosił swoją rezygnację 20 lipca po tym, jak PillarCatholic.com znalazł dowody na to, że ksiądz zaangażował się w liczne homoseksualne wykroczenia.

"Analiza sygnałów danych aplikacji skorelowanych z urządzeniem mobilnym Burrilla pokazuje, że ksiądz odwiedzał również bary gejowskie i prywatne rezydencje podczas korzystania z aplikacji randkowej opartej na lokalizacji w licznych miastach od 2018 do 2020 roku, nawet podczas podróży w ramach Konferencji Biskupów USA".

Burrill był najwyższym rangą amerykańskim duchownym, który nie jest biskupem. Odgrywał główną rolę w zajmowaniu się przypadkami/oszustwami dotyczącymi nadużyć homoseksualnych. Nie można wykluczyć, że w obecnym Kościele soborowym na takie stanowisko zostałby powołany dobry człowiek.

Został on wyświęcony na kapłana diecezji La Crosse (Wisconsin) w 1998 roku, gdy biskupem diecezjalnym był tam obecny kardynał Raymond Burke.

#newsOfxccciloh