euzebiusz
1649
Nemo potest duobus dominis servire !
Maryja Matka Boża - Współodkupicielka..