Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
tr.news
22

İntikam: Francis Bir Katolik Piskoposu Daha Azletti

64 yaşındaki Piskopos Pedro Daniel Martínez Perea, 9 Haziran'da Arjantin'in San Luis Piskoposluğu görevinden "istifa etti". Sağlığı mükemmel bir durumdaydı. Francis boşalan makama, elden Komünyon fanatikliğiyle tanınan 56 yaşındaki Katolik karşıtı Piskopos Gabriel Bernardo Barba'yı getirdi.

Martínez, Amoris Laetitia'nın "sevgi üzerine yazılmış harika bir eser" olarak adlandırmış, fakat Francis'in zina yapanların da Komünyon'a "kabul edileceğini" belirten Buenos Aires talimatlarına uymayı reddetmişti.

Sunak kızlarını engelledi, ilahiyat okulunda ve piskoposluk bölgesinde Katolik iklimini korudu. Aralık 2019'da Uruguaylı Piskopos Tróccoli'nin şahsında gerçekleşen Vatikan "pastoral teftişi" geçirmişti.

Martínez, FaceBook.com hesabından, görevden alınmasının altında herhangi bir motivasyon veya sorun yatmadığını ve bir piskoposun kaç yıl hizmet edeceğine karar veren kişinin "Papa" olduğunu söyledi - her ne kadar Francis kendisinden "Roma Piskoposu" olarak bahsetmeyi sevmesine rağmen.

San Luis, bir tür Katolik sığınağı ve elden Komünyon'a asla izin vermeyen rahmetli Piskopos Laise'nin piskoposluk bölgesidir (röportaj aşağıda). Halefleri Lona (2000-2011) ve Martínez de Laise'nin izinden gitti.

Martínez'in görevden alınması, Francis'in bir düşman olarak gördüğü Piskopos Rogelio Livieres'in kaderini hatırlatıyor.

#newsXffwhicunr

14:43