16:58
CÓRKA MARYI
1428
[Dzień 1] Nowenna o przemianę i nawrócenie współmałżonka [Dzień 1] Nowenna o przemianę i nawrócenie współmałżonkaMore
[Dzień 1] Nowenna o przemianę i nawrócenie współmałżonka

[Dzień 1] Nowenna o przemianę i nawrócenie współmałżonka
CÓRKA MARYI
Rozważanie „I ślubuję ci miłość…” "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie …More
Rozważanie „I ślubuję ci miłość…” "Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie"(1 Kor 13, 4–8). Panie Jezu, przychodzę do Ciebie po pomoc i ratunek. Proszę Cię o przemianę i nawrócenie mojego męża (mojej żony). Przynoszę Ci moje cierpienie, jakiego doświadczam w swoim małżeństwie, oraz moją – często trudną i poranioną – małżeńską miłość. W dniu ślubu wypowiedziałam(-em) uroczyście przed Twoim ołtarzem słowa: „I ślubuję ci miłość…” Wtedy nie zdawałam(-em) sobie jeszcze w pełni sprawy, jakiego znaczenia słowo „miłość” nabierze w naszym małżeńskim życiu. Dziś wiem o wiele lepiej niż wtedy, co ono znaczy. Wiem też, jak trudna do wypełnienia jest Pawłowa definicja miłości: "miłość cierpliwa jest […], nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego […]. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma." Bez Twojej, Panie, pomocy nie sposób ją wypełnić i według niej żyć. Dlatego przychodzę do Ciebie po pomoc. Pomóż mi kochać mojego męża (moją żonę) taką miłością, o jakiej mówi św. Paweł, obdarz mnie mądrością i cierpliwością, abym wiedziała (wiedział), jak postępować i abym umiała (umiał) czekać. Przemień serce mojego męża (mojej żony), abyśmy kiedyś razem w jedności serc mogli wyśpiewać Ci pieśń wdzięczności. Amen.