Clicks176

Nový predseda KBS

ľubica
2
ľubica
Vittorio Messori: Církev vycházející? - spíše zabarikádovaná.....právě v rámci respektu k vládním směrnicím by na mnoha místech bylo možné sloužit mše s účastí lidu, za dodržení všech bezpečnostních opatření,” dodává. Připomíná, že před mnoha kostely jsou rozlehlá prostranství a lze si představit, že s otevřenými dveřmi a za užití reproduktorů by bylo možné organizovat mše, byť s omezeným počtem …More
Vittorio Messori: Církev vycházející? - spíše zabarikádovaná.....právě v rámci respektu k vládním směrnicím by na mnoha místech bylo možné sloužit mše s účastí lidu, za dodržení všech bezpečnostních opatření,” dodává. Připomíná, že před mnoha kostely jsou rozlehlá prostranství a lze si představit, že s otevřenými dveřmi a za užití reproduktorů by bylo možné organizovat mše, byť s omezeným počtem účastníků.
Messori považuje za špatný signál uzavření Svatopetrského náměstí: “Vyvolává dojem církve, která se zabarikádovala ve svých palácích a říká: Postarejte se sami, my se snažíme o záchranu vlastní kůže. Tento dojem je velmi rozšířený,” trpce podotýká Messori. L: Messori se zastavil, Bohu žel, jen tzv. na půli cesty, protože: "Na druhou stranu s uzavřením poutního místa v Lurdech nepolemizuje."

Zdroj: www.vaticannews.va/…/vittorio-messor…
/prevzaty koment od o. L. Halíka /
ľubica
Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:
– vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
– počet osôb v kostole v …More
Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:
– vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,
– počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola,
– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.
Je nevyhnutné, aby každá osoba svojím správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.
....................................................................
BUDICEK ! TOTALITA!Arcibiskup Ján Orosch: Keď sa pred obchod, v parlamente či na tlačovke natlačí 50 ľudí, nevšimol som si, že by zasahovali policajti. Ale ak ide o kostol, eštebáci sú v pohotovosti a istí novinári by vyšli aj na kostolnú vež