BELANGRIJK HOE U afscheid neemt Moskou, 17 maart, Interfax - Wetenschappers hebben experimenteel de wonderbaarlijke eigenschappen van het kruisteken en gebed bewezen.

Foto Rood-ONJUISTE Kleur Groen O’KY

“We hebben ontdekt dat de oude gewoonte om het kruisteken te maken boven eten en drinken voor de maaltijd een diepe mystieke betekenis heeft. Er zit een praktische toepassing achter: voedsel wordt letterlijk in een oogwenk schoongemaakt. Dit is een groot wonder dat letterlijk elke dag gebeurt ”, zei natuurkundige Angelina Malakhovskaya, geciteerd door de krant Zhizn op vrijdag.

Malakhovskaya bestudeert deze kracht van het kruisteken samen met de zegen van de kerk al bijna tien jaar. Ze voerde veel experimenten uit die herhaaldelijk werden geverifieerd voordat hun resultaten openbaar werden gemaakt.

Ze ontdekte in het bijzonder de unieke bacteriedodende eigenschappen van water gezegend met gebed en het kruisteken. Volgens de krant onthulde de studie ook een nieuwe, voorheen onbekende eigenschap van Gods Woord, die de structuur van water transformeerde en de optische dichtheid in het korte gebied van het ultraviolette spectrum aanzienlijk vergroot.

Wetenschappers hebben de invloed van het Onze Vader en het kruisteken op pathogene bacteriën geverifieerd. Voor de tests werden watermonsters genomen uit verschillende reservoirs - putten, rivieren, meren. Alle monsters bevatten gouden taphylococcus, coliforme bacteriën. Het bleek echter dat als het Onze Vader werd uitgesproken en het kruisteken over hen werd gemaakt, het aantal schadelijke bacteriën met zeven, tien, honderd en zelfs meer dan duizend keer zou afnemen.

De experimenten werden zo uitgevoerd dat de mogelijke invloed van psychische suggestie werd uitgesloten. Het gebed werd gebeden door zowel gelovigen als niet-gelovigen, maar het aantal pathogene bacteriën in verschillende omgevingen met verschillende soorten bacteriën bleef dalen in vergelijking met de referentietemplates.

Wetenschappers hebben ook de gunstige effecten bewezen die gebed en het kruisteken op mensen hebben. De bloeddruk werd bij alle proefpersonen gestabiliseerd en de bloedindexen verbeterden. Interessant is dat de indicatoren veranderden in de richting van noodzakelijke genezing: bij mensen met hypotensie was de bloeddruk verhoogd en bij mensen met hypertensie was deze verlaagd.

Er werd ook opgemerkt dat als het kruisteken met de hand wordt uitgevoerd, met drie vingers gewetenloos gevouwen of buiten de noodzakelijke punten geplaatst - het midden van het voorhoofd, het midden van de zonnevlecht en de kuiltjes aan de rechter- en linkerarm - het positieve resultaat aanzienlijk zwakker of helemaal afwezig was.
Bron interfax-religion.com/?act=news&div=1173