Rafał_Ovile
1.9K

Zmarł ś+p Prof. Ryszard Henryk Kozłowski

Prof. dr hab. inż. Ryszard Henryk Kozłowski : Kondolencje
Kondolencje
67
Opublikowano w Dziennik Polski dnia 25.11.2022
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że 19 listopada 2022 roku zmarł
ś+p
Prof. dr hab. inż.
Ryszard Henryk
Kozłowski
Prorektor Politechniki Krakowskiej
w latach 1996 - 2002,
Prodziekan Wydziału Mechanicznego
w latach 1990 - 1993,
Dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali
w latach 1994 - 1997,
Kierownik Zakładu Obróbki Cieplnej
w latach 1993 – 1995.
Wybitny specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej,
członek wielu uznawanych organizacji:
Sekcji Tworzyw Metalicznych
Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk,
Światowej Rady Programów Edukacyjnych
w Inżynierii Materiałów.
Za swoją wzorową, pełną zaangażowania pracę naukową,
dydaktyczną i społeczną, za wkład w rozwój
polskiej nauki i polskiej gospodarki
był wielokrotnie odznaczany i nagradzany.
Otrzymał m.in.:
Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Honorową odznakę Politechniki Krakowskiej,
Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej
dla Nauczycieli Akademickich
za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.
Wraz ze śmiercią Profesora Politechnika Krakowska,
a także całe polskie środowisko naukowe i akademickie,
traci cenionego i szanowanego
Nauczyciela i Wychowawcę,
serdecznego Kolegę, wspaniałego Człowieka.
Łącząc się w żałobie składamy
Rodzinie Profesora
wyrazy najgłębszego współczucia.
Rektor i Senat, Konwent Seniorów
oraz pracownicy i studenci
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 28 listopada 2022 r.,
o godz. 9:40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim
w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Henryk Kozłowski : Kondolencje