Clicks753
pl.news

Brak "posłuszeństwa": Enzo Bianchi nie odejdzie

Ekumeniczna Wspólnota z Bose we Włoszech ogłosiła "z głęboką goryczą", że jej założyciel, Enzo Bianchi odmówił udania się do Cellole w terminie wskazanym w dekrecie delegata papieskiego z 4 stycznia.

Rozwiązanie to, zaaprobowane przez Franciszka, zostało wypracowane w ciągu ostatnich kilku miesięcy za pisemną zgodą Bianchiego i niektórych członków, którzy zdecydowali się pójść za nim – informuje MonasteroDiBose.it.

Miało ono na celu "złagodzenie napięcia i cierpienia wszystkich" oraz ułatwienie "pojednania i wzajemnego zrozumienia".

Bracia z Cellole już tydzień temu przenieśli się do Bose, a dwaj inni udali się z Bosé do Cellole, aby przygotować się na przybycie Bianchiego: "niestety wyciągnięta ręka nie została przyjęta", ubolewa Wspólnota.

Oświadczenie nosi tytuł: "Bezowocne cierpienie".

Grafika: © Niccolò Caranti, CC BY-SA, #newsLtgepwdwdk