lt.news
29

Senoji Liuterio erezija yra naujas Pranciškaus mokymas

„Kaip vyksta pateisinimas?“, Pranciškus paklausė savo rugsėjo 29 d. Bendrojoje Audiencijoje.

Jis atsakė: „Atsakymas į šį klausimą prilygsta dar vienam Šv. Pauliaus mokymui: pateisinimas vyksta per tyrą malonę“.

Pagal Katalikų Bažnyčios katekizmą (1993 m.) „Pateisinimas įtvirtina bendradarbiavimą tarp Dievo malonės ir žmogaus laisvės“.

Tikras pateisinimas matomas gerais darbais. Jokūbas 2, 18 paaiškina, kad net demonai tiki, jog yra vienas Dievas, ir daro išvadą: „Parodyk man savo tikėjimą be darbų, ir aš savo darbais parodysiu tau savo tikėjimą“.

#newsGkemmjuhfq