Clicks9
lv.news

Kardināls Brandmīlers: koronavīruss NAV Dieva sods

Kad Dievs soda, kad pret viņu nāk ļaunums, tas noteikti nav Dievs, bet pats cilvēks, kurš rīkojas patstāvīgi un pats sevi soda, Kath.net (28. marts) raksta kardināls Valters Brandmīlers par koronavīrusu.

Viņš visu ļaunumu sauc par grēka rūgtajiem augļiem, “bet nevis par aizskarta un dusmīga Dieva sodīšanu”.

Pēc Brendmīlera teiktā, Dieva radītais cilvēks atbrīvoja visu radīšanā esošo ļaunumu, nostājoties pret Radītāju, un pestīšana notiek, kad cilvēks atgriežas pie Viņa.

Attēls: Walter Brandmüller, #newsLppsxmnmcs