Clicks950

V Hagia Sophia spievali protikresťanské súry z koránu

V Hagia Sophia spievali protikresťanské súry z koránu Minulý piatok sa uskutočnilo nové symbolické obsadenie chrámu Hagia Sophia moslimami. Na obradoch v obnovenej „mešite“ sa modlil imám Ali Erbas,…More
V Hagia Sophia spievali protikresťanské súry z koránu
Minulý piatok sa uskutočnilo nové symbolické obsadenie chrámu Hagia Sophia moslimami.

Na obradoch v obnovenej „mešite“ sa modlil imám Ali Erbas, šéf tureckého Riaditeľstva pre náboženské veci. Postavil sa do stredu chrámu a začal kázať, držiac v ruke meč/šabľu. Vysvetlil, že toto držanie meča je pre mešity tradíciou a symbolom dobývania. Zdôraznil, že pokiaľ to bude vôľa alahova, tak sa táto tradícia obnoví.

Imám tiež vyslovil nádej na obnovenie vyučovania v madrasách (v arabčine škola), spojených s mešitami. Pripomenul, že v minulých storočiach sa takto učil korán takmer na každom rohu Hagia Sophia a vyzval na obnovenie tohto zvyku.

Zároveň počas modlitieb spieval Erbas z koránu spolu s ďalšími „hafizmi“ (znalcami koránu) vybrané súry (verše). Jednou z nich bola aj súra zvaná Mária, ktorá začína na prvý pohľad voči kresťanom priateľsky: „Toto je Ježiš, syn Márie, slovo pravdy, o ktorom pochybujú.“ V zapätí však nasledujú verše: „Nie je vhodné, aby si Boh vzal syna pre seba.“ Táto súra v kombinácii s mečom určite nebola vybraná náhodne.

Ďalšia časť tejto súry je tiež zameraná protikresťansky: „Povedali – Milosrdný si vzal syna! – Urobili ohavnú vec! Nebesá sa roztrhnú a zem pukne a hory sa rozpadnú, lebo oni priradili syna Milosrdnému.“ Kto sú tí „oni“ zrejme netreba zdôrazňovať.

Symbolika celého obradu je jasná: kresťanské chrámy treba dobyť a premeniť na mešity. Kresťania sú ohavní, lebo veria vo Svätú Trojicu a v Božieho Syna.
Samozrejme, zo strany moslimov nič nového. Len kresťanom sa možno zdá čudné, že tu niekto popri tom neustále rozpráva o nejakom medzináboženskom dialógu.

BM Zdroj: PCH24, LifeSiteNews
alianciazanedelu.sk/archiv/6812
Dudko
... prečo práve Vatikán?
www.lifenews.sk/31886/islam-po-konsta…
9 Vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých a Bohom milované mesto. Ale zostúpil oheň z neba a strávil ich.
(Zjv.20)
Blahovec01
Informácia je to dobrá a odhaľuje pravdu. Pravdu o Evanjeliu a o tom, že sa má ohlasovať po celom svete a nie viesť dialóg s pohanmi. Otázne je, prečo sú veriaci katolíci v jednote s Bergóliom, keď on bozkáva Korán, knihu Satana, víta moslimov, zakazuje obracať pohanov na kresťanstvo /Prozelitizmus/, prijíma pohanské božstvá, modlí sa v mešitách k Alahovi, uzavrel nehanebnú Krista urážlivú …More
Informácia je to dobrá a odhaľuje pravdu. Pravdu o Evanjeliu a o tom, že sa má ohlasovať po celom svete a nie viesť dialóg s pohanmi. Otázne je, prečo sú veriaci katolíci v jednote s Bergóliom, keď on bozkáva Korán, knihu Satana, víta moslimov, zakazuje obracať pohanov na kresťanstvo /Prozelitizmus/, prijíma pohanské božstvá, modlí sa v mešitách k Alahovi, uzavrel nehanebnú Krista urážlivú dohodu v Abu Dhabi? Ak sú s nim v jednote, tak sú všetci proti Kristovi, tak ako aj Bergólio. Som presvedčený, že toto je ten veľký odpad od pravého Krista. Prečo kresťania nie sú v jednote s Kristom? Ale sú aj za pohanského Baala?
Kallistratos
Ale no tak.... Věci jsou přece jen složitější, než si je doma kreslíme prstem po mapě. Někteří ani nevěděli, že nějaká Hagia Sophia existuje a kdy se stala muzeem.... Samozřejmě, že postoj Turecka od jistého sekularismu, který tehdy akceleroval hospodářský rozvoj k současnému fundamentálnímu nazírání je možná pochopitelný s ohledem na režim, který si chce zajistit poslušnost a body, ale …More
Ale no tak.... Věci jsou přece jen složitější, než si je doma kreslíme prstem po mapě. Někteří ani nevěděli, že nějaká Hagia Sophia existuje a kdy se stala muzeem.... Samozřejmě, že postoj Turecka od jistého sekularismu, který tehdy akceleroval hospodářský rozvoj k současnému fundamentálnímu nazírání je možná pochopitelný s ohledem na režim, který si chce zajistit poslušnost a body, ale nebezpečný a konfliktní směrem k regionální stabilitě a lidským svobodám a právům.

A jde-li o dialog... Tak ten se samozřejmě MUSÍ vést ... Viz příklad svatého Pavla v Písmu a jeho argumentace....
Dudko
Blahovec01
V jednote s pápežom sme povinní byť, ináč by sme neboli katolíci, ale niečo iné. Treba len vedieť, v čom mám byť s Cirkvou či s pápežom zajedno; v zdravom učení, ktoré máš zhrnuté v KKC, samozrejme. Ak si ale pápež uctí pohanskú knihu, alebo modlu, alebo by trebárs zhrešil s nejakou ženou, je to len jeho problém, nie môj. Tak. A ak si naďalej budeš idealizovať ľudí v RKC, zrejme sa v …More
Blahovec01
V jednote s pápežom sme povinní byť, ináč by sme neboli katolíci, ale niečo iné. Treba len vedieť, v čom mám byť s Cirkvou či s pápežom zajedno; v zdravom učení, ktoré máš zhrnuté v KKC, samozrejme. Ak si ale pápež uctí pohanskú knihu, alebo modlu, alebo by trebárs zhrešil s nejakou ženou, je to len jeho problém, nie môj. Tak. A ak si naďalej budeš idealizovať ľudí v RKC, zrejme sa v nej dlho neohreješ...
Blahovec01
Pre Dudko:
Žiješ v katastrofálnom omyle a blude. kristus povedal dosť jasne a aj pre tých menej chápavých:
Kajajte sa, čiňte pokánie a verte Evanjeliu, inak všetci zahyniete. A kto by hlásal iné Evanjelium nech by to bol aj sám Anjel z neba, nech je prekliaty. Stačia tieto dve vety od nášho pána Ježiša Krista, ktoré dokazujú že hovoríš bludy. Máme veriť Kristovi, lebo on je jediná cesta, on je …More
Pre Dudko:
Žiješ v katastrofálnom omyle a blude. kristus povedal dosť jasne a aj pre tých menej chápavých:
Kajajte sa, čiňte pokánie a verte Evanjeliu, inak všetci zahyniete. A kto by hlásal iné Evanjelium nech by to bol aj sám Anjel z neba, nech je prekliaty. Stačia tieto dve vety od nášho pána Ježiša Krista, ktoré dokazujú že hovoríš bludy. Máme veriť Kristovi, lebo on je jediná cesta, on je jediná pravda a život večný. Keby si poznal Evanjelium a mal vieru v Ježiša Krista, nikdy! podotýkam NIKDY by si taký nezmysel, blud a vetu proti Kristovi nenapísal. Takto bohužiaľ... ver ľuďom...
zaba
Jsme povinní být v jednotě s papežským magistériem, ve smyslu aplikovaného neměnného učení PJ o naší spáse a vykoupení, z područí satana. Pokud ale úřadující papež toto magisterium chybně interpretuje nebo dokonce mění a to se prokazatelně dnes děje, pak máme velký problém. Ten, který měl být konečným strážcem Kristova odkazu jím prokazatelně a evidentně občas není a tím se nedá na něj …More
Jsme povinní být v jednotě s papežským magistériem, ve smyslu aplikovaného neměnného učení PJ o naší spáse a vykoupení, z područí satana. Pokud ale úřadující papež toto magisterium chybně interpretuje nebo dokonce mění a to se prokazatelně dnes děje, pak máme velký problém. Ten, který měl být konečným strážcem Kristova odkazu jím prokazatelně a evidentně občas není a tím se nedá na něj spolehnout ani v ostatních jeho veledůležitých rozhodnutích a ustanoveních, která se nakonec týkají všech katolíků. Je to jako když odkaz Mojžíšův převzali farizeové, velekněží a zákoníci a Pán jejich správu glosuje, volně cituji jeho slova: poslouchejte je, ale podle jejich skutků nejednejte. Tedy z jejich vlády si vezměte jen to, co je pro správu společenství nutné a v tom ostatním musíte sami hledat Boží vůli. Ale i v tom tehdejším sesuvu jim vlastně poslal klíčovou pomoc, totiž svého vlastního Syna v jeho první misi učitele a obětníka. I nám Pán jistě i dnes pošle takovou výraznou pomoc, pokud budeme chtít být skutečně věrní pravdě. Věřím, že pokud se nepovede vrátit církev z vlastních sil do správné kondice ( a této variantě už skoro nevěřím), tak Bůh opět spustí, ale tentokrát onen předpovídaný slavný druhý příchod svého Syny, skrze který uvede vše na pravou míru.
Kallistratos
A kdo byl Nikodém, Jozef z Arimatie nebo sv. Pavel...? Nelze lacině soudit obecně farizee, stačí se jen zamyslet jak zásadní vliv měli například tito na život Krista. Jak jejich působení zaznamenala Bible.... Vždy jde o lidi, nikoli nálepky....
Dudko
Blahovec01
Vôbec som nepochopil tvoje výhrady voči mne, aj tvoja spiritualita mi je cudzia, nie je to duchovnosť nás katolíkov. Chýbajú ti niektoré kamene do stavby, myslím že postrádaš spoločenstvo Cirkvi a neuznal si jej pozemskú autoritu. Naše krédo však vyžaduje bezvýhradnú dôveru v Cirkev, časť veriacich si toto neuvedomuje, alebo si Cirkev predstavuje odlišne, netradične.
Blahovec01
Dudko:
Ty nerozumieš ničomu. Nemáš samostatné myslenie a si závislý na tom, kto ti čo nasadí do hlavy. Ono to tak býva, keď človek nie je samostatný a potrebuje vodcu. Vodcu, ktorý si s ním robí čo chce. tebe keď vodca prikáže modliť sa ku kravskému lajnu, tak to bez váhania spravíš. Chýba ti viera v nášho pána Ježiša Krista. Potom tajtrlíkuješ a verklíkuješ ako ti to nariadia.

Jediný náš vodca…More
Dudko:
Ty nerozumieš ničomu. Nemáš samostatné myslenie a si závislý na tom, kto ti čo nasadí do hlavy. Ono to tak býva, keď človek nie je samostatný a potrebuje vodcu. Vodcu, ktorý si s ním robí čo chce. tebe keď vodca prikáže modliť sa ku kravskému lajnu, tak to bez váhania spravíš. Chýba ti viera v nášho pána Ježiša Krista. Potom tajtrlíkuješ a verklíkuješ ako ti to nariadia.

Jediný náš vodca je sám jažiš Kristus. On je hlavou cirkvi. A cirkev jeho je tam, kde je prítomný on a nie kadejaký, ktorí vystupujú proti nemu a tantrujú pohanské tajtrlíkoviny. Skús si prečítať pozorne Bibliu. A potom dlho rozmýšľaj a potom píš.

Kristus povedal:
"Tam kde sú dvaja traja zhromaždení v mojom mene, tam som medzi nimi prítomný."

A tam je cirkev. To je spoločenstvo Kristovej cirkvi. Tam je cirkev! Tam je Kristus sám! Sám to povedal, je to v Písme!

Hovorí ti to niečo? Alebo nič. Aj na to potrebuješ súhlas svojho vodcu. Nejakého fušera, ktorých je na miliony.

Autoritu uznávam len vtedy, ak je v súlade s Evanjeliom ježiša Krista, lebo on je náš pán, on je hlava Cirkvi. Sám to povedal. A to je základný kameň a nie nejaký tajtrlíci prijímajúci a klanňajúci sa nie Kristovi, ale Pačamame, Alahovi, Budhovi a neviem akým satanovým démonom.
Kallistratos
Blahovče, vysmahni prosím se svými tupými řečmi vůči Dudkovi. Hrozně "miluji" ty objevitele světaplacky co si myslí, že když jiní chodí do kostela a něco respektují, tak jsou automaticky jen tupé ovce co bečí před kravským lejnem, abych si tak trochu vypůjčil Tvou terminologii. 😬 Ten kafemlejnek je na straně druhé, na straně, která hýká o neustálé nespokojenosti s kdečím a přitom sama neví kam …More
Blahovče, vysmahni prosím se svými tupými řečmi vůči Dudkovi. Hrozně "miluji" ty objevitele světaplacky co si myslí, že když jiní chodí do kostela a něco respektují, tak jsou automaticky jen tupé ovce co bečí před kravským lejnem, abych si tak trochu vypůjčil Tvou terminologii. 😬 Ten kafemlejnek je na straně druhé, na straně, která hýká o neustálé nespokojenosti s kdečím a přitom sama neví kam patří. Na všechno nadávat není žádný program, ale pouze rezignace apatických demagogických nespokojenců. I kdyby měli tací dvě nebo tři registrace, Pán Ježíš mezi nimi přítomný nebude. 😉 Přeji hezký den!
Strážce
Kastráte, sklapni! Nikdo na tebe není zvědav. 🤮
Blahovec01
Kalistratos:
Chýbajú argumenty, logika, opora v Evanjeliu, tak nastupuje agresivita, invektívy, útoky.... Keby sme boli v stredoveku, tak staviaš hranicu a odušu utekáš do lesa pre raždie. Lenže mýliš sa.

Ešte raz ti zopakujem čo povedal náš pán Ježiš Kristus:

"Tam kde sú dvaja, traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi prítomný."

A ty píšeš že tam Ježiš Kristus nebude! Nezdá sa …More
Kalistratos:
Chýbajú argumenty, logika, opora v Evanjeliu, tak nastupuje agresivita, invektívy, útoky.... Keby sme boli v stredoveku, tak staviaš hranicu a odušu utekáš do lesa pre raždie. Lenže mýliš sa.

Ešte raz ti zopakujem čo povedal náš pán Ježiš Kristus:

"Tam kde sú dvaja, traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi prítomný."

A ty píšeš že tam Ježiš Kristus nebude! Nezdá sa ti že to máš v hlave popletené? A to ste celí vy pomýlení behajúci ako splašené ovce. Komu vlastne patríš? Ale ani nie som na to zvedavý. Je to tvoja vec. Ale pozri sa, čo ste porobili s cirkvou a Evanjeliom. To už nie je katastrofa, ale vesmírna kataklyzma. Už ani neviete ku komu sa modliť. Doporučujem pomodli sa k svätému otcovi Jánovi XII. On ti určite pomôže. Už ste naozaj trápni a na smiech zároveň.
Kallistratos
Hodně zdraví přeji Blahovče a jak vidím je a bude třeba. Generuješ tak trochu slovní salát. O Dudka se prosím neotírej, je to slušný kluk. Myslím si, že by bylo fajn, kdybys měl jednu poctivou registraci a začal psát smysluplně, protože zatím to je hodně pomatené. Pokojný den a Bůh s Tebou.🙏
Dudko
Blahovec01
OK, tak tu vysvetli, kde sú tí veriaci zhromaždení v jeho mene a On je medzi nimi? V katolíckej cirkvi, alebo v národných pravoslávnych cirkvách, alebo v mnohých protestantských denomináciách, alebo u adventistov, ... ?
Kallistratos
ďakujem ti, ale netreba ma tu brániť, aby sa snáď aj tebe neušlo. To by ma mrzelo, keby si tu aj ty dostal "co proto".
Blahovec01
Dudko:
Tí veriaci sa oddelili od apostatického Vatikánu a vytvárajú bunky v rodine, v rodinách sa modlia k pravému Bohu, nášmu pánovi Ježišovi Kristovi. Tak, ako to povedal. Oddeľujú sa od jednoty so satanistickým heretikom, ktorý ničí cirkev zvnútra a prijíma pohanské božstvá, ničí morálku, Evanjelium spásy, zhadzuje a uráža najvyššiu obeť Ježiša Krista, jeho umučenie, preliatie krvi a smrť za …More
Dudko:
Tí veriaci sa oddelili od apostatického Vatikánu a vytvárajú bunky v rodine, v rodinách sa modlia k pravému Bohu, nášmu pánovi Ježišovi Kristovi. Tak, ako to povedal. Oddeľujú sa od jednoty so satanistickým heretikom, ktorý ničí cirkev zvnútra a prijíma pohanské božstvá, ničí morálku, Evanjelium spásy, zhadzuje a uráža najvyššiu obeť Ježiša Krista, jeho umučenie, preliatie krvi a smrť za nás.

"Veď aj pačamama, aj Budha, aj Alah, aj démoni, ak ich prijímame v dobrej vôli vedú ku Kristovi.".

To je Evanjelium Satana, ktoré sa už volá "Bergóliovo evanjelium". Ľudia, ktorí majú skutočnú vieru nemôžu prijímať pohanské božstvá a úctu k nim a zachovali si pravú vieru V Ježiša Krista, lebo len on je tou cestou, on je Spasiteľ a nikto, absolutne nikto iný. A tak ľudia vystupujú z Babylonu, neviestky a zakladajú si rodinné spoločenstvá a modlia sa k Ježišovi Kristovi. Nevidíš ich, lebo nerobia okolo seba humbuk, huriavk a vresk a lacnú púťovú jarmočnú etsrádu pred kvantom médií a pred jasajúcimi davmi, ktorým sa to páči, táto svetská slobodomurárska rétorika satanistických lží.

Aby som to zhrnul a dlho nepísal, pravá Cirkev Kristova je už rozptýlená do diaspór, kde sa ľudia modlia a veria len vo svojho Spasiteľa Ježiša Krista. Brány pekelné ich nepremôžu. Budú trpieť, budú ich urážať, udávať, exkomunikovať, sposmešňovať, vyhlasovať za heretikov, odpadlíkov, bludárov, robiť si z nich posmech a pľuvať na nich. Toto všetko je predpovedané a tak sa aj stane. pravá Evanjeliova viera v Krista zostane len v hŕstke, malom stáde, drvivá väčšina pôjde za falošným prorokom, ktorý hlása univerzálneho Boha a univerzálne náboženstvo NWO. deje sa to naplno. Slepý nevidí a hluchý nepočuje. Slepí vedú slepých. A veľmi sa tešia z tej krásnej cesty do záhuby.

Bergólio plní vôľu Satana, zdraví sa aj pozdravom "Saluto Satan" a inými satanistickými gestami. Každému normálnemu človeku, ktorý má vieru v Krista by to malo trknúť v mozgu. Ale bohužiaľ. Nehľadaj žiadne denominácie, neškatuľkuj, netrieď a neintriguj. Nepomôže ti to. Ver Kristovi a jeho Evanjeliu. Sám Kristus nám to prikázal, toho sa máme držať.

Pravdu, o ktorej píšem potvrdil aj sám Boh Stvoriteľ na hore:

Na hore Tábor z oblaku zaznel hlas:
"Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho." (Mt 17, 5)

Tu je celá pravda. Máme počúvať Krista a riadiť sa Božím zákonom a Evanjeliom. Nikoho iného! Povedal to Kristus a potvrdil to aj Otec Nebeský Boh Stvoriteľ.

Inej pravdy niet!!!!!!!!!!!!!!!
Pravdy niet v hriešnych ľuďoch, naviac v krivákoch, a je jedno z akej úrovne, či kasty pochádzajú. Pravdu majú len vtedy, ak nemenia Kristovo Evanjelium.

Stačí ti to?
Dudko
Na rozdiel od teba sa považujem za člena RKC - prijímam celú jej vierouku prostredníctvom Biblie a katechizmu, resp. cirkevných dokumentov, uznávam aj právoplatnosť našich pastierov i Sviatostí. To je správne, však? Píšeš, že poctiví veriaci budú za svoju vieru inými napádaní - ale ono sa to už deje, aj tu na GTV. Dialo sa to vždy, nič nové pod slnkom. Katolík nepotrebuje nikoho napádať, veď v …More
Na rozdiel od teba sa považujem za člena RKC - prijímam celú jej vierouku prostredníctvom Biblie a katechizmu, resp. cirkevných dokumentov, uznávam aj právoplatnosť našich pastierov i Sviatostí. To je správne, však? Píšeš, že poctiví veriaci budú za svoju vieru inými napádaní - ale ono sa to už deje, aj tu na GTV. Dialo sa to vždy, nič nové pod slnkom. Katolík nepotrebuje nikoho napádať, veď v RKC našiel pokoj.
Ja nemám k takýmto vašim postojom viac čo dodať, budete sa s nimi musieť sami v sebe nejako vysporiadať. Ak má niekto dôvody opustiť RKC, nik ho nebude zadržiavať, a keď sa raz rozhodne vrátiť, budeme radi. Ľudia prichádzajú aj odchádzajú, Cirkev ostáva.
Blahovec01
Dudko:

Ty si mykáš? Ty sa asi sám považuješ za zástupcu Boha na zemi. Toľko arogancie a nadutosti svedčí naozaj o tvojej viere. Vôbec sa nečudujem, že v stredoveku zomierali desiatky milionov ľudí. Od takých ako si ty sa dôrazne a absolutne dištancujem. Nemáme nič spoločné. Ty veríš inému a ja inému. Nechcem sa opakovať. Ja verím Kristovi a jeho Evanjeliu. To čo veríš ty mňa vôbec nezaujíma. A …More
Dudko:

Ty si mykáš? Ty sa asi sám považuješ za zástupcu Boha na zemi. Toľko arogancie a nadutosti svedčí naozaj o tvojej viere. Vôbec sa nečudujem, že v stredoveku zomierali desiatky milionov ľudí. Od takých ako si ty sa dôrazne a absolutne dištancujem. Nemáme nič spoločné. Ty veríš inému a ja inému. Nechcem sa opakovať. Ja verím Kristovi a jeho Evanjeliu. To čo veríš ty mňa vôbec nezaujíma. A to kam ja patrím o tom ja a ani ty nerozhoduješ. Tak sa nehraj na sudcu a na Boha. Lebo nim nie. O tom kam patrím a komu verím a ku komu sa utiekam vie len môj Boh, tak sa do toho nepleť. Takých hrdinov neomylných bolo už na miliony. Stačilo, ak boli proti svätosti, oficiu, pápežovi a povedali, že zem sa točí okolo slnka. Skončili na hranici. A to je tá tvoja svätá pravda a neomylnosť. Generuje sa to neustále v rôznych modifikáciách. Aj dnes, v súčasnosti. Radi exkomunikujete a súdite. Nič takým, ako si ty, nie je sväté. Absolutne nič. Ste bohovia sami pre seba. Arogancia, pýcha, nadutosť, šarlát, purpur, zlato, diamanty, kontá, sláva, karierizmus, neomylnosť, bohorovnosť. To sú tie vaše atribúty. Tam Kristus na 100% nie je. Mám však nádej, lebo apoštol Ján v Zjavení takým ako si ty predpovedá koniec. Šelma. A ty si len jej poskok a lokaj.

A nemykaj si, nie si ani nula, aby si ty o niečom rozhodoval. Neraď druhým, nikto o tvoje nezmysly a hlúposti nestojí. Buď tak taktný a slušný, raď vtedy, keď sa ťa na niečo pýtajú. Je to o slušnej výchove. Ja o tvoje rady nestojím. Môj radca je Kristus a jeho Evanjelium.
Dudko
Prečítaj si ešte raz môj vyššieuvedený komentár, či som tam napísal niečo zlé, čo sa nepatrí. Lebo si myslím že to s tým odsudzovaním preháňaš, ale nehnevám sa. No ak ťa niečo urazilo, označ to tam a ozrejmím ti to, no ja som zvyknutý písať takto priamo, ináč to nedokážem.