Clicks14
lv.news

Burks: Franciskam nav pilnvaru aizliegt romiešu misi

Kardināla Bērka 22. jūlija paziņojums Franciska Motu Proprio Traditionis Custodes sauc par “smagu” un “revolucionāru”.

Bērks noliedz, ka Franciskam būtu tiesības atcelt Romas misi, jo viņa vara nav absolūta. Tāpēc viņš nevar mainīt katoļu mācību vai izskaust Baznīcā dzīvu liturģisko disciplīnu kopš Grigorija Lielā laika (+604) un vēl agrāk.

Attiecīgi Traditionis Custodes 1. pantu, kurā teikts, ka Novus Ordo "ir vienīgais romiešu rituāla lex orandi izteiciens", nevar saprast tā, kā tas ir rakstīts.

Bērks atgādina, ka “ikviens derīgs sakramenta svinēšanas fakts, ka tas ir sakraments, ir arī pielūgšanas akts un tāpēc arī ticības apliecinājums ārpus jebkāda baznīcas likumdošanas”. Šajā ziņā nav iespējams noliegt, ka Romas misāls ir derīgs Baznīcas lex orandi izteiciens.

Tā tas ir, skaidro Bērks, dievišķās žēlastības objektīvās realitātes dēļ, kuru nevar mainīt tikai ar gribas darbību, pat ne pāvests.

Attēls: Raymond Burke, © Joseph Shaw CC BY-NC-ND, #newsHoswzhoysb