CÓRKA MARYI
1824

JEZUS: Jeżeli oddzielicie się od Mnie, zajmując się politycznymi kampaniami, które stawiają sobie za cel popieranie praw człowieka i sprawiedliwości społecznej ... to wówczas się Mnie wyprzecie

JESUS: Separate yourselves from Me in pursuits of political campaigns, which strive to promote human rights and social justice as a substitute for the Word, then you will deny Me

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

środa, 25 grudnia 2013, godz. 21.50

Moja wielce umiłowana córko, Ja Jestem Słowem, które stało się Ciałem. Moje Ciało otula dzisiejszy świat, ale świat, chociaż obchodzi Boże Narodzenie, jest obojętny na Mój Plan Zbawienia.

Podczas Bożego Narodzenia nie obchodzi się już Moich Narodzin, lecz pogański substytut, gdzie wszystko, co było wyrazem czci, stało się pogonią za fałszem. O, jak słaba stała się wiara chrześcijan! Jak zapomnieli o wszystkim, czego w świecie nauczałem. Jak bardzo dbają o wygody materialne — które obrócą się w proch — lekceważąc przy tym kompletnie stan swoich dusz.

Nastały czasy, kiedy wiara większości chrześcijan stała się tak słaba, że nie prowadzi się niemal dyskusji czy nie robi uwag na temat Mojej Chwalebnej Boskości. Moje Nauki nie posiadają żadnego realnego znaczenia dla waszego życia, a wielu kapłanów nie kocha Mnie już tak, jak by należało. Nie, Moja córko, oni w rzeczywistości wcale Mnie nie znają.

Ale Ja nie spocznę, dopóki Mój Głos nie zostanie usłyszany, dopóki was nie przebudzę, wzywając was do odnowienia waszej wiary. Niebawem wasza wiara we Mnie ulegnie jeszcze dalszemu osłabieniu. Staniecie się tak zajęci, tak pochłonięci problemami politycznymi, dotyczącymi krajów, gdzie plenią się wojna i ubóstwo, że o Mnie zapomnicie. Wasza wiara we Mnie zostanie zastąpiona przez Moich wrogów, którzy uchodzą za Moje sługi, a którzy będą was odseparowywać ode Mnie coraz bardziej.

W następne Boże Narodzenie obchody Moich Narodzin zostaną zastąpione wielką ceremonią, która będzie aplauzem na rzecz dzieła tych oszustów, którzy paradują w Moim Kościele, ubrani w szaty, które służą tylko do zwodzenia wierzących. Tego dnia, oklaskując bożka sprawiedliwości społecznej, praw człowieka oraz pieniędzy, powiedzą, że zostały one pozyskane na rzecz głodnych tego świata.

Jednak wiedzcie o tym: Wszystkie te sprawy, zaprezentowane światu w Moje Imię, służą tylko jednemu celowi — aby oderwać was od Słowa, które jest Moim Ciałem. To Moje Ciało jest częścią Mojego całego Ciała. Moim całym Ciałem jest Mój Kościół. Skoro ci z was, którzy twierdzą, że są Moim Kościołem, nie oddają czci Mojemu Słowu, lecz zamiast tego zajmują się światową polityką i próbują ją kontrolować, to nie mogą w żadnym razie powiedzieć, że pochodzą ode Mnie.

Nadszedł czas na rozłam — na przepowiedzianą schizmę — a stanie się to błyskawicznie.

Możecie kochać tylko jednego Boga i tylko jedna droga prowadzi do Mojego Ojca — przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna. Jeżeli oddzielicie się od Mnie, zajmując się politycznymi kampaniami, które stawiają sobie za cel popieranie praw człowieka i sprawiedliwości społecznej — jako ekwiwalentu dla Słowa — to wówczas się Mnie wyprzecie.

Jest Mi obecnie ciężko na Sercu. Daję wam to ostrzeżenie, abyście nie zbłądzili i nie wpadli w tę najbardziej przebiegłą pułapkę, która zostanie na was zastawiona przez uczniów Mojego największego wroga — diabła.

Wasz Jezus

* * *

za: ostrzezenie.net

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Bóg Ojciec: Kłamstwa o stanie gospodarki, jakie są wam podsuwane, mają na celu oszukanie was

ANIOŁ STRÓŻ POLSKI: Żadna partia, żadna formacja nie może wam dać prawdziwej sprawiedliwości, jeśli nie odwoła się do prawdziwego, jedynego i odwiecznego Prawodawcy

______________________________________________________________