Clicks23
vi.news

Francis tin rằng: Phụng vụ là "vô nghĩa" nếu không có nhận thức chủ quan

"Trừ khi chúng ta nhận ra rằng đức tin là một món quà của Thiên Chúa, thì ngay cả những lời cầu nguyện mà Giáo hội dâng lên cho Thiên Chúa đều là vô nghĩa," Francis viết trong thông điệp ngày 21 tháng 5 của mình cho các Hội Truyền giáo Giáo hoàng.

Tuyên bố bị nhầm lẫn giữa cầu nguyện riêng và phụng vụ công cộng của Giáo hội. May mắn thay, phụng vụ không phụ thuộc vào thiếu sót trong hiểu biết của con người và vào việc chúng ta nhận ra rằng "đức tin là một món quà của Thiên Chúa".

Phụng vụ là sự tham gia vào việc cầu nguyện của Chúa Kitô gửi đến Đức Cha (CCC 1071, 1073). Do đó, sự hiểu biết rằng "đức tin là một món quà của Thiên Chúa" luôn là một phần của phụng vụ.

Nhìn chung, văn bản 6600 từ rườm rà bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tình cảm, khăng khăng quá nhiều về những đam mê thấp kém như "niềm vui" (17x), trái tim (11x), sự thu hút (9x), niềm đam mê (5x), hoan lạc (2x) một sự hiểu biết tình cảm về Chúa Thánh Thần (35x), và chủ nghĩa đạo đức (lòng biết ơn: 11x; khiêm tốn: 6x) mà Francis đã dùng để bút chiến chống lại sự thật và lý trí.

Những câu thần chú của Francis không thể không có: "con người" (26x), "nghèo" (10 x), "thực tế" (10 x) trái ngược với "trừu tượng" (5x), "sự tự mãn" ( 6x), "chủ nghĩa tinh hoa" (5x), "bất ngờ" (3x), "chủ nghĩa nhập đạo" (2x), "cứng nhắc" (2x), "thiệt thòi" (1x), "sáng tạo" (1x).

#newsJdeiepufmg