Clicks234
szuirad1

Trwa wojna duchowa i dusze młodych Polaków są szczególnie zagrożone - ks. Marek Bąk

youtube.com/watch?v=_ev4hgAt5TM

Jesteśmy Kościołem walczącym i to w sytuacji szczególnej próby, szczególnej walki. Wielu ludzi tkwi w grzechu, odkładając swoje nawrócenie lub w ogóle o nim nie myśląc. Jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który jest rzeczywistością aktualną, bieżącą, kontynuowaną, i dopóki człowiek tkwi w tej postawie, nie ma zdolności do przyjęcia zgładzenia grzechów. To jest niebezpieczne. Dzisiejsza młodzież jest ofiarą osłabienia rodzin. Dzieci są nienakarmione miłością swoich rodziców, matki i ojca. Tym bardziej wpajany im przez media i system oświatowy duch rywalizacji ich nie uświęci. Orężem w walce o dusze młodego pokolenia Polaków i w ogóle o człowieka jest prawda, która wyzwala, modlitwa, która daje Boga, która człowieka oczyszcza i ocala, chociaż wielu ludzi jest zarażonych obojętnością innych osób. My, katolicy, nie walczymy ze światem, tylko walczymy o świat. By ludzie wrogiego ducha stali się naśladowcami (Chrystusa). By prześladowca stał się wyznawcą. Potrzebujemy w Polsce ludzi odwagi, miłujących prawdę i sprawiedliwych, którzy stają po stronie Bożej, nawet przeciwko wszystkim, choćby mieli być ostatnim głosem między ludźmi. Bo ludzie wiary muszą się wyraziście różnić od ludzi tego świata. To muszą być ludzie na tej ziemi ale nie z tej ziemi. _________________________________________________________________________ Szanowni Państwo, Radio i Telewizja Chrystusa Króla to inicjatywa non profit. Działamy tylko dzięki Państwa ofiarności i hojności. Zdajemy sobie sprawę, że często jest to wdowi grosz, dlatego tym bardziej czujemy się zobowiązani, by chwałę Chrystusa Króla Polski szerzyć z jeszcze większym zaangażowaniem. Wierzymy, że to jest nasza misją miłą w oczach Pana. Liczymy na Państwa ofiarność i wsparcie dalszego rozwoju Radia i Telewizji Chrystusa Króla. Przelewów mogą Państwo dokonywać za pomocą zakładki PayPal na naszej stronie: telewizjachrystusakrola.com Zapraszamy do oglądania naszych filmów, polubienie ich, dzielenie się nimi z osobami bliskimi i Państwa znajomymi oraz zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Zapraszamy również do słuchania naszego radia, od poniedziałku do piątku, od godziny 4 do 5 po południu na falach 1080 AM w Chicago i całodobowo, przez internet na całym świecie: radiochrystusakrola.com Wszelkie materiały przedstawione na kanale Telewizja Chrystusa Króla są objęte prawami autorskimi i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 1062) raz na podstawie ustawa o prawie autorskim z 1976 roku, skodyfikowanej w tytule 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie, udostępnianie materiałów w całości lub w części na portalach lub mediach nienależących do Telewizji lub Radia Chrystusa Króla i bez zgody nadawcy jest zabronione. All materials presented on the Television of Christ the King channel are copyrighted and protected under the provisions of the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (uniform text: Journal of Laws of 2021, item 1062) once under the Act on Copyright 1976, codified in Title 17 of the United States Code. Copying, processing, disseminating, sharing the materials in whole or in part on portals or media not belonging to Television or Radio Christ the King and without the consent of the broadcaster is prohibited.