Traktat o Bogu: O przymiotach Bożych - (1 z 18)

I. Traktat
O Bogu
Rozdział III – O przymiotach Bożych
DZIAŁ 1. O PRZYMIOTACH BOŻYCH W OGÓLNOŚCI
Artykuł I.
Określenie i podział przymiotów.
1. Przez „przymiot” rozumiemy w ogóle jakąkolwiek własność osoby lub rzeczy. Kiedy zaś mowa o Bogu i Jego przymiotach nie możemy inaczej pojmować tego wyrazu, jak tylko w znaczeniu: „doskonałości (perf. simpliciter simplex), która należy do istoty Bożej, a więc musi Mu być bezwzględnie i koniecznie przyznaną”. Wyraz „bezwzględnie” wyłącza tu doskonałości właściwe Osobom Trójcy Przenajświętszej (o których będzie mowa poniżej); wyraz „koniecznie” wyłącza stosunek Boga do stworzeń, bo mógł ich nie stworzyć.

Czytaj całość pod: wobronietradycjiiwiary.com
Henri_Kumans
Szczerze mówiąc nie zrozumiałem tego traktatu, nawet nie wiem o czym w nim mowa. Kiedyś znajomy kapłan, odwiedził mnie w domu, ze trzydzieści lat temu będzie, i coś go nakręciło, aby nauczać mnie o przymiotach Boga. A ja mu na to: "no to może ksiądz wymieni mi te przymioty. Wymienił ich 12, słownie - dwanaście. Ot co. Mało jest bowiem dusz które nie próbują mierzyć Boga swoim krótkim rozumem.