Clicks24
lv.news

Svētās dusmas: priesteris iesit bīskapam

Tēvs Kamilo Dibs (56 gadi), reliģisku musulmaņu imigrantu dēls no Sīrijas, 21. decembra pastorālās vizītes laikā Malargjē iesita San Rafaela bīskapam Eduardo Taussigam (Argentīna).

Kritiķi pārtrauca Taussiga misi. Viens protestētājs sasita sava transportlīdzekļa riepas. Dibu uzskatīja par daļu no demonstrācijas, un bīskaps viņu izsauca. Tikšanās laikā viņš iesita Taussigam, kurš paklupa uz krēsla, to salaužot. Dibs atkal uzbruka Taussigam, taču tika apturēts.

Viņš ir pazīstams kā kluss, mierīgs un pašaizliedzīgs priesteris. Neskatoties uz to, Taussigs atriebās un atstādināja viņu.

Sākotnēji no Tukumānas, Dibs tika kristīts 11 gadu vecumā un iestājās San Rafaela seminārā.

Priesteri un ticīgie sāka ienīst neokonservatīvo Taussigu, kad viņš aizvēra savu Argentīnas lielāko semināru, lai sodītu savu priesteri par koronavīrusa laikā izdoto atteikumu sniegt kādam ticīgajam kopību rokā.

#newsJxdkncgzqs