RKL25
163.4K
06:11
Nie jest powołaniem kobiety sprawowanie funkcji kościelnych. www.youtube.com/watchMore
Nie jest powołaniem kobiety sprawowanie funkcji kościelnych.
www.youtube.com/watch
mariusz1 shares this
6
ks.NATANEK.
Nie jest powołaniem kobiety sprawowanie funkcji kościelnychMore
ks.NATANEK.

Nie jest powołaniem kobiety sprawowanie funkcji kościelnych
mariusz1
Uważam że ks.PIOTR ma zupełną racje
ptyś
A ministrantki x. Natanek akceptuje?
Bo Papież Franciszek tak.
Nemo potest duobus dominis servire !
-Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież Pius V w dekrecie Quo primum (1570), dotyczącym Mszału Rzymskiego, powołując się na wierność Tradycji Apostolskiej swoich poprzedników, nakazał zachować raz ,,na zawsze” ów święty zwyczaj udzielania Komunii św. wiernym wyłącznie z rąk kapłana do ust przyjmującego w postawie klęczącej.
Z tych samych względów wykluczył jakikolwiek udział kobiet w …
More
-Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież Pius V w dekrecie Quo primum (1570), dotyczącym Mszału Rzymskiego, powołując się na wierność Tradycji Apostolskiej swoich poprzedników, nakazał zachować raz ,,na zawsze” ów święty zwyczaj udzielania Komunii św. wiernym wyłącznie z rąk kapłana do ust przyjmującego w postawie klęczącej.

Z tych samych względów wykluczył jakikolwiek udział kobiet w służbie ołtarza.

"Jeżeli ktokolwiek mimo to ośmieliłby się spróbować działania sprzecznego z naszym powyższym rozkazem wydanym raz na zawsze, niech będzie mu wiadomo, że narazi się na gniew Wszechmogącego Boga i świętych Apostołów Piotra i Pawła"
-
BN
Kardynałowie, wybrani przez papieża Franciszka do specjalnej grupy, która ma zreformować watykańską biurokrację, chcą, by kobiety odgrywały większą rolę w administracji Stolicy Apostolskiej
BN
Na 4050 osób zatrudnionych w Państwie Watykańskim oraz w Kurii Rzymskiej obecnie na chwałę Kościoła pracuje ok. 600 kobiet.
Siostra Nicla Spezzati jest podsekretarzem w Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a Flaminia Giovanelli pełni taką samą funkcję w Papieskiej Radzie ds. Sprawiedliwości i Pokoju. Z kolei Maria Cristina Carlo-Stella More
Na 4050 osób zatrudnionych w Państwie Watykańskim oraz w Kurii Rzymskiej obecnie na chwałę Kościoła pracuje ok. 600 kobiet.

Siostra Nicla Spezzati jest podsekretarzem w Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a Flaminia Giovanelli pełni taką samą funkcję w Papieskiej Radzie ds. Sprawiedliwości i Pokoju. Z kolei Maria Cristina Carlo-Stella zarządza bazyliką św. Piotra.
podochrona
Najbardziej boli, jak w Niemczech na Mszy.sw.po polsku, rodacy ustawiaja sie do kolejki po Komunie sw.do baby.
Niewielu jest takich, ktorzy wybieraja kaplanskie rece.