1
2
Clicks490
ekans
2
výzva k postu. za kcMore
výzva k postu.

za kc
Anton Čulen
Výzva na modlitbu odprosenia za zneuctenie chrámu sv. Petra pri uctievaní bohyne „Pacha mama“ (Matka zeme). PETÍCIA: Výzva Vatikánu, aby odstránil všetky „pohanské“ symboly z baziliky sv. Petra a zo synodálnej haly!
alianciazanedelu.sk/archiv/4457
ekans