Clicks30
vi.news

Brandmüller: Liên tục gián đoạn trực tuyến tại Amazon Synod sẽ là kết thúc của nhà thờ

Do tuyên bố của một số giám mục, Hồng y Walter Brandmüller lo ngại rằng Con Đường Giao Hội của người Đức sẽ dẫn đến "thảm họa".

Brandmüller nói với Die-Tagespost.de (27 tháng 7) rằng ông nhìn thấy "những đám mây đen" trên đCon Đường Giao Hội cũng như trên Thượng hội đồng Amazon.

Hồng Y đặc biệt chỉ trích giám mục Essen, Franz-Josef Overbeck, người đã nói rằng Thượng hội đồng Amazon sẽ đại diện cho sự gián đoạn chưa bao giờ có.

Theo Brandmüller một kết quả như vậy "có nghĩa là sự kết thúc của Giáo hội."

#newsAepzswrvfh