Řízená invaze

Naučte se pojmenovávat věci pravým jménem. Od roku 2015 probíhá soustavná, ale především řízená invaze muslimských džihádistů do Evropy. Samozřejmě je vše organizováno a řízeno na mnohem vyšší úrovni.

Pro lepší pochopení jsem se rozhodla detailněji rozepsat nejen motivace různých stran, které invazi podporují a řídí, či z ní profitují, ale také skutečné motivace nemalé části těch, kdo do Evropy přicházejí.

V REŽII 4. ŘÍŠE

Každý, kdo dlouhodobě sleduje politiku EU nepochybuje, že právě odtud je řízena nejen globalizace, tedy cílená likvidace evropských národních států, ale také likvidace jednotlivých národů a s tím související islamizace.


Abych nemusela chodit v žebříčku hierarchie ještě výš a popisovat důvody těch, kdo EU přímo ovládají, stačí se koncentrovat právě na Brusel, neboť tamní kolaboranti jsou hlavními strůjci toho, co se nyní děje v Evropě, ovšem – samozřejmě – vše pod taktovkou jejich loutkovodičů, jimž se také říká Deep state, mnozí je nazývají “majiteli zeměkoule”. EU ovšem věnuji ještě extra článek, kde budou tyto vazby velmi detailně popsány.

Nyní se tedy vraťme ke stávající invazi, kterou zcela účelově nazývá nejen EU, ale také většina politiků i občanů migrací. Zde je totiž záměna slov zcela záměrná, nejde jen o slovíčkaření. Předně je totiž třeba situaci v očích občanů zemí EU výrazně zlehčit. Tedy použití slov jako “migrant”, “imigrant”, či dokonce “uprchlík” je zcela účelové, ve skutečnosti se v drtivé většině jedná o invazní vojsko.

Takže- jen pro pořádek – je nejprve třeba začít nazývat věci pravými jmény. Ostatně, také mne nějakou dobu trvalo, než jsem si uvědomila, jak silně se záměnou slov skutečná situace zlehčuje.

Jak tedy prakticky EU podporuje invazi?

Především tím, že soustavně vymýšlí různé pakty, na jejichž základě by invazi zlegalizovala. Za vše jmenujme například Marakéšskou deklaraci, což je deklarace uzavřená v roce 2018 a schválená všemi zeměmi EU, vyjma Maďarska (za nás ji schválil tehdejší ministr vnitra Metnar) a částí afrických zemí. Tato deklarace víceméně legalizuje africkou invazi do Evropy. Zajímavé je, že deklaraci podepsaly téměř výhradně muslimské africké státy.

Dalším počinem EU jsou vnucované kvóty, které měly původně zajistit rovnoměrné rozdělení invazních vojsk. Pro některé země však bylo podobné nařízení nepřijatelné zejména proto, že přišlo v době, kdy se po celé Evropě vyskytl větší počet teroristických útoků. Kvóty šly tedy poměrně záhy k ledu (v reálu je takřka nikdo neplnil) a nyní se prostě nazývají jinak, přičemž jsou součástí širších pravidel tzv. “migrační politiky EU”.

Nelze také opomenout tzv. “Globální kompakty”, které sice nebyly prvotně počinem EU, ale OSN, nicméně EU je většinově podpořila. Navíc, na jejich základě bude nyní přijímání invazistů mnohem jednodušší.

Možná jste si všimli, že Globální kompakt o migraci odmítlo víc evropských zemí, většina tak, že se hlasování vůbec nezúčastnila, několik málo ho přímo odmítlo (včetně ČR). Druhý kompakt – “o uprchlících” naopak schválil mimo Maďarska takřka každý, včetně naší současné vlády.

Proč existují dva Globální kompakty?
Jsou si velmi podobné, jen jeden operuje s pojmem “migrant” a druhý s pojmem “uprchlík”. Když se v debatě ptali představitelů naší vlády, proč schválila kompakt o uprchlících, tak odpovědí bylo, že “uprchlíky přijímáme, ale migranty ne.”.

Jak definuje EU “migranta” a jak “uprchlíka”? Uprchlík měl být ten, kdo má ke stěhování do Evropy vážné důvody. Kdysi mělo jít o ty, kdo utíkají z válečného konfliktu nebo jsou politicky pronásledováni.

Nicméně na posledním ekonomickém fóru v Davosu seznal nejvyšší komisař OSN, že uprchlíkem je i ten, kdo utíká z klimaticky nepříznivých podmínek (to by pak pasovalo na celou Afriku) a Agenda 2030 dokonce uvádí, že “uprchlíkem” je i ten, kdo utíká ze špatné ekonomické situace.

Už tomu rozumíte? Tedy uprchlík je téměř každý. Pak vám klidně může vláda tvrdit, že “nelegální migranty” nebere. Ti už totiž téměř neexistují. A co víc, Marakéšská deklarace legalizuje na území EU zejména mladé Afričany do 25 let a dvě europarlamentem přijaté tzv. “Africké deklarace” dokonce nadřazují práva Afričanů nad právy Evropanů a zavádí kvóty pro černochy nejen v rámci EU, ale také v různých dalších oblastech (jistě jste si všimli, že stále více pronikají do filmů, seriálů a reklam).

Jak vidíte, tak EU dělá maximum pro to, aby invazi do Evropy podpořila. Výše uvedené však zdaleka není vše.

Dalším počinem, jímž nejen EU, ale i jednotlivé národní státy invazi podporují, je velmi štědré dotování příslušných politických neziskovek. Ať už se jedná o asi nejznámější pašerácké, většinou německé neziskovky, které mají stále dostatek peněz nejen na provoz jejich lodí, ale také na placení personálu či dokonce na koupi lodí nových nebo o neziskovky, které se zabývají “právy” invazistů přímo na území EU, jejich integrací, obstarávají jim právníky a zasazují se o to, aby nemuseli být deportováni.

Neziskovky, štědře dotované EU, pak samozřejmě působí i v propagandě nebo naopak v řadách cenzorů, kteří pomáhají vyhledávat “xenofoby” a “islamofoby na síti.

PARAZITNÍ NEZISKOVKY

Od EU jsme volně přešli k dalším kolaborantům, bez nichž by nemohla být invaze tak mohutná a úspěšná.
Parazitní politické neziskovky se většinou zaštiťují “pomocí bližním”, většina jejich agendy je však výrazně škodlivá, protistátní.

Tyto neziskovky operují jednak přímo v na své domácí půdě, kde se zasazují o to, aby v zemi udržely co nejvíce muslimských vetřelců, z jejichž invaze mají nebývalý finanční prospěch, případně působí v zemích původu invazistů, kde je podněcují k tomu, aby vyrazili do Evropy. Podílejí se i na jejich pašování do Evropy či působí v táborech v Řecku, Itálii nebo Španělsku.

Neziskovky aktivně spolupracují s pašeráky (nyní mám na mysli ty pašeráky, co nejsou dotovaní z národních rozpočtů nebo EU, ale vybírají peníze přímo od invazistů, proudících do Evropy) a vzájemně tak tuto nekalou činnost koordinují. V Řecku si v poslední době už několikrát na tyto podvratné vysoce ziskové neziskovky došlápli, některým zakázali činnost, jiné se podařilo usvědčit z aktivního dovozu džihádistů ze zemí Středního východu.

Kolaboranti v těchto neziskovkách jsou dotováni jak z fondů EU, tak z jednotlivých národních rozpočtů, velmi často je zdrojem jejich příjmů i nějaká ta nadnárodní globální neziskovka typu Sorosovy OSF. Každopádně vy všichni si tyto škodlivé parazity přes státní rozpočet i EU ze svých daní platíte.

ZEMĚ PŮVODU MUSLIMSKÝCH VETŘELCŮ ČI BOHATÉ ISLÁMSKÉ ZEMĚ

Bez kooperace zemí původu muslimských džihádistů by nebylo možné je v tak obrovském množství do Evropy přijímat.
Například již výše uvedená Marakéšská deklarace přímo hovoří o “přínosné migraci” z Afriky do Evropy. Tuto deklaraci podepsaly nejen země EU, ale právě i země původu afrických vetřelců.

Proč by vůbec měly chtít země původu se svých občanů zbavit? Motivace je různá:

Ideologická motivace je nejen motivací zemí původu muslimských invazistů, ale také těch, kdo do Evropy putují. Každý pravověrný muslim má za úkol podpořit zavedení všesvětového práva šaría, takže islamizace neislamizovaných zemí Evropy je pro ně velkou výzvou. Muslimové jsou také povzbuzováni imámy k tomu aby provedli různé formy džihádu na území západních států, ve videích, která se občas objevují na internetu, zmiňují především Evropu, USA a Austrálii. Fanatický muslim jde tedy do Evropy především s nějakým posláním. Pak záleží na tom, k jakému džihádu přistoupí. Zda k tomu, že si najde ženu mezi Evropankami, ta posléze konvertuje a porodí mu další muslimy nebo třeba k džihádu mečem podobně, jako tuniský vetřelec nedávno v Nice. Bohaté muslimské země pak mají zájem na islamizaci Evropy, kam vysílají radikální imámy. Mnohé mešity v zemích EU jsou financovány Saúdskou Arábií, Katarem či Tureckem.

Finanční motivace – země původu očekávají, že vetřelci budou zasílat peníze z dávek, případně výdělku, do zemí původu, což následně významně posiluje ekonomiky těchto rozvojových zemí.

Úleva od kriminálních živlů je už vícekrát zmíněný zájem především afrických zemí, z nichž zpravidla odchází do Evropy ten největší “odpad”. Tedy kriminálníci, které by tak akorát museli živit v přeplněných věznicích. Moc dobře ví, že v Evropě tyto živly zůstanou. To si navíc některé země pojistí zákonem, který neumožňuje jejich občany deportovat do zemí původu bez souhlasu deportovaného. Tím si samozřejmě zajistí, že se jim jejich kriminálníci nikdy do země nevrátí, ale budou doživotně “obohacovat” Evropany. Ve Švédsku například řeší v poslední době asi 600 podobných “dárečků” zejména ze Somálska, ale i jiných zemí.

MUSLIMŠTÍ INVAZISTÉ

Motivace muslimských invazistů k cestě do Evropy jsou velmi podobné, jako motivace jejich rodných zemí.
Tedy jde o motivaci ideologickou – cílem každého pravověrného muslima je džihád – a samozřejmě i finanční profit.

Je nutno podotknout, že dávky, které v Evropě muslimové pobírají, oni sami považují za džizju – daň podřadného bezvěrce nadřazenému muslimovi. Všimněte si také, že do Evropy přicházejí téměř výhradně mladí muži. Jednak se samozřejmě v mnoha případech skutečně jedná o dobře cvičené vojáky různých bojůvek (ISIS, Tálibán, Boko Haram, Al Šabáb, Al Kajda a další…) nebo jde o džihádisty, kteří předem počítají s tím, že islamizaci dopomůžou sňatkem s některou Evropankou, přičemž jak ona, tak jejich společné děti budou dalšími muslimy na území Evropy. Toto je velmi nebezpečný způsob džihádu, na němž bezostyšně participuje i EU, jejíž politika podporuje multikulturalismus a tedy i podobné smíšené sňatky.

Nicméně je třeba si uvědomit, že mnozí z těch, kdo proudí do Evropy, jsou násilní džihádisti z výše uvedených (i dalších) bojůvek. Ti v Evropě zakládají buňky navázané na jejich organizace a víceméně jen čekají na povel k útoku. Proto je třeba počítat s tím, že v momentě, kdy se v Evropě zkoncentruje větší počet vojáků těchto islámských militantních organizací, začne docházet k většímu počtu koordinovaných útoků.

Nelze pominout i fakt, že mnoho radikálních muslimů se v Evropě již narodilo, přičemž v boji proti bezvěrcům se zcela jistě příchozí s těmi rodilými spojí.

EVROPSKÁ JUSTICE

O tom, jak dlouhodobě nadbíhá justice zemí EU muslimským kriminálníkům jsem napsala už desítky, ne-li stovky článků. Děje se tak v prakticky všech zemích EU, včetně ČR. Fakt, že muslimští invazisté dostávají velmi zanedbatelné tresty a často jsou i za násilné trestné činy odsouzeni podmínečně či dokonce osvobozeni, je alarmující.

Stovky případů po celém území EU jsou zářným příkladem zadání, velmi pravděpodobně z vyšších míst. Zde je třeba vše patřičně zkoordinovat – především zvolit k danému případu “správné” soudce i státní zástupce. Vzhledem k tomu, že podobné praktiky jsou stále častější a křiklavější, už dávno si nemyslím, že se jedná o náhodu. I z tohoto směru jde tedy nepokrytá podpora invaze a s ní související islamizace.

Na druhou stranu se justice stále častěji snaží trestat (u nás zatím jen podmíněnými tresty) tzv. “islamofobii” či “xenofobii” – tedy paradoxně občas dojde k tomu, že je muslimský násilník osvobozen a kritik podobného rozsudku pak dostane podmínku za “trestný čin z nenávisti”.

To, co na území EU probíhá již od roku 2015 poměrně masově a nyní pokračuje s nezmenšenou intenzitou, není žádná migrace. Je to invaze s cílem likvidace původních Evropanů a jejich jejich nahrazení velmi dobře manipulovatelnými masami. Islám přináší do Evropy více násilí, potažmo nepokojů, EU zařídí likvidaci suverenity jednotlivých národních států, k níž dochází stále intenzivněji a invaze zajistí postupnou výměnu obyvatel.

Cílem je tupá, lehce manipulovatelná masa, bez jakékoli národní příslušnosti. Islám je především nástrojem, hnacím motorem těch, kdo do Evropy přichází nebo ještě přijdou.

Islamizace Evropy

Islám je nenávistná ideologie, která je nyní velmi úspěšně využívána jako zbraň na zničení Evropy.
Zatímco muslimové sami jdou do Evropy především za účelem ji islamizovat a zavést zde chalífát s právem šaría, Evropané se prakticky nijak této invazi a islamizaci nebrání. Drtivá většina lidí, silně ovlivněná mainstreamovou propagandou a poplatnými politiky, kteří mají vyvolat dojem, že je islám náboženství míru, skutečně věří, že v tomto směru zde není žádná větší hrozba. Bojí se jen jakýchsi fiktivních, údajně ojedinělých útočících “islamistů”, aniž by si uvědomovali, že se ve skutečnosti jedná o pravověrné muslimy, kteří jen konají tak, jak konal Mohamed.

Na teroristické útoky si většina lidí tak nějak zvykla a o mnoha z nich se už ani nepíše. Často se totiž útok nezdaří až tak, jak terorista plánoval, takže po něm nezůstanou mrtví, ale “pouze” zranění, o čemž se pak nepíše. Stejně tak se nepíše o nastražených, amatérsky sestrojených bombách, které jen souhrou šťastných náhod nevybouchly.

Přitom nejméně od roku 2015 probíhá soustavná invaze islámských vojsk ze zemí Středního a Blízkého východu a z Afriky do Evropy. A opět jde o invazi muslimů, kteří počítají s tím, že Evropu islamizují. Aby se situace zlehčila, nazývají tuto invazi všechny oficiální kruhy migrací. Ale o tom jsem detailněji psala jinde, zde si osvětlíme, co k nám vlastně islám přináší a zdůvodníme si, proč nelze islamizaci Evropy zabránit.

ZRŮDNOSTI ISLÁMU

Aby bylo možné pochopit, co do Evropy spolu s islámem přichází, je nutné si uvědomit, že neexistuje nic jako umírněný islám.
Pravověrní muslimové uznávají jeden jediný islám a to tentýž, jaký praktikoval už jejich pedofilní prorok Mohamed. Muslim, který nežije podle těch “správných” zásad, není již touto komunitou považován za muslima, ale za konvertitu. Takže pokud kdokoli poukazuje na jakési “umírněné” muslimy, pak může jít jedině o ty, kteří nepraktikují (pak jsou ovšem považováni za konvertity a ne za muslimy) nebo o ty, kteří prochází první fází džihádu, tzv. takíjou, tedy využívají přetvářky k tomu, aby získali důvěru zatím většinových bezvěrců.

Již jen skutečně velmi naivní člověk může věřit tomu, že do Evropy míří samí přínosní lékaři a inženýři, jak nám tvrdil od samého začátku mainstream, přičemž některé vítače tato mantra stále neopustila.

Do Evropy však míří především vojáci různých islámských bojůvek, většinou ISIS, ale stále více se zde objevují afghánští Tálibánci (velmi početná komunita je třeba v sousedním Rakousku), dále členové Al Kájdy, z Afriky pak především hrdlořezové z bojůvek jako Boko Haram a Al Šabáb.


Bojovníci ISIS – většina je již dávno v Evropě


Boko Haram míří do Evropy z Afriky (jen na Kanárských ostrovech jsou jich nyní tisíce). Většina těchto hrdlořezů se hlásí k “ideálům” ISIS.


Al Šabáb – také tito islámští fanatici míří do Evropy z Afriky, nyní jich jsou v Evropě možná i desetitisíce a další přibývají


Nebezpečné jsou i děti

Sirotci pro Šojdrovou?Udržíš už zbraň v ruce? Pak se nauč střílet! Krédo muslimských bojovníků…

Zbraň je větší než dítě? Nevadí, i tak už ho můžete patřičně zfanatizovat….

Na příkladu života na územích ovládaných ISIS je jasně vidět, jaké “hodnoty” pravověrní muslimové vyznávají. A pokud je někdo nevyznává, pak má na výběr: buď je vyznávat začne a bude mít pokoj nebo bude prohlášen za konvertitu. A konverze od islámu znamená fatvu – vyhlášení trestu smrti.

Konverze

Tedy jednou ze zrůdností islámu je nemožnost konverze.
Ta je skutečně v případě islámu zakázána a všichni všeobecně známí konvertité musí žít na utajených místech. Většina těch, kteří konvertovali a nyní aktivně proti zrůdnému islámu bojují, žije v současné době USA, či jinde mimo Evropu, neboť Evropa již pro ně není bezpečnou. Oni sami navíc moc dobře ví, že zde není ani nejmenší vůle nějak islamizaci řešit, naopak je stále silněji podporována. Konvertité tak žijí pod každodenními pohrůžkami smrtí.

Ženy a islám

O tom, že islám považuje ženy za podřadné, jistě víte i v případě, že se o tuto ideologii nijak zvlášť nezajímáte. Žena má méně práv než muž, také například u soudu má její slovo menší váhu a v mnoha muslimských zemích jsou akceptovány i vraždy ze cti, tedy manželé, otcové a bratři mohou prakticky beztrestně nebo jen s hrozbou velmi nízkého (často podmíněného) trestu svoji manželku, dceru či sestru zabít. Třeba jen proto, že odmítá jimi zvoleného ženicha.

Vraždy ze cti jsou velmi obvyklými v zemích, kde vládne – minimálně do jisté míry – šaría, takže podobné vražedné útoky na vlastní dcery, ženy či sestry, jsou obvyklé třeba v Afghánistánu, Pákistánu nebo Somálsku. Přitom právě z těchto zemí přichází do Evropy velmi mnoho vetřelců. I to je důvod, proč se staly vraždy ze cti velmi častými i v islamizovaných evropských zemích, není měsíc, aby k několika případům po celé Evropě nedošlo. Já sama jsem psala už o desítkách těchto případů jen za poslední rok.

Dětské sňatky

Už Mohamed pojal Ajšu za manželku v šesti letech a manželství začal konzumovat v jejích devíti.
Proto mnoho muslimů následuje jeho kroky a volí si dětské nevěsty, islám je tedy ideální pro všechny heterosexuální nebo bisexuální pedofily. Předpokládám, že i to je důvod, proč se nyní pedofilie začíná vládnoucí ideologií podporovat. Pedofilové už chodí do různých pride průvodů a mají i svoje internetové stránky. Nicméně dětské nevěsty jsou celkově v islámu mnohem obvyklejší, než si jen umíte představit.

Mnohdy se stává, že nezletilá dcera odmítne otcem či bratrem zvoleného ženicha, často o 2-3 generace staršího, od něhož po nuceném sňatku unikne. Za to je samozřejmě rodinou vytrestána, někdy velmi krutě. V minulosti jsem již psala o případech, kdy byla mladá dívka, někdy ještě dítě, znetvořena kyselinou, pohřbena zaživa i s dítětem, ukamenována, či prostě “jen” podřezána. Uvědomte si, že vždy k tomu došlo rukou příbuzného, nejčastěji pak otce nebo bratra, občas se ovšem na vraždách ze cti či znetvoření podílí i matky děvčat.

Na videu níže se můžete podívat na to, jak je nucena devítiletá holčička z Afghánistánu pojmout za manžela muže, který by mohl být její praděda.

I am sorry sir, but all cultures or religions are not same.
A 9 year old girl is “married off” to a 60 year old stranger against her will!
Let us all reject & condemn any such ideology which allows this ritual! Lets say a big "NO" to such "Women Empowerment" in name of religion. twitter.com/johnaustin47/status/1273875998539317248
— Rahat Austin (@johnaustin47) June 19, 2020

Dětské nevěsty prodávali členové ISIS také na jejich aukcích otrokyň. K tomu dodávám, že většina těchto zrůd už oblast Sýrie či Iráku opustila a jsou dávno v Evropě.

Další osmiletá holčička z Jemenu dopadla tak, jako mnoho jiných malých děvčátek, předčasně provdaných. Nepřežila svatební noc:


V Jemenu je provdáno mnoho holčiček (asi 25%) mezi 6.-14. rokem věku. Ne každá toto manželství přežije…

Aukce dětských sexuálních otrokyň na území, které ovládl Islámský stát, jehož bojovníci jsou již v Evropě

V islámských zemích také dochází k násilným konverzím dětských nevěst.
V Pákistánu takřka denně unesou muslimové nějakou křesťanskou nebo hinduistickou dívku ve věku 9-16 let a násilně ji provdají za muslima. Islámské soudy, uznávající právo šaría, jsou na straně muslimských únosců.

Dětská ženská obřízka je další zrůdnou islámskou praktikou, zcela běžně provozovanou i v Evropě. Podobně jsou však na našem kontinentu stále častěji akceptovány dětské nevěsty. V Německu jich registrují už poměrně hodně, přičemž mnohé sňatky, uzavřené pouze před imámem, jsou před úřady utajeny.

Káfir

Islám je však také o vztahu k bezvěrcům, tedy k nemuslimům, které považují za podřadné. Korán definuje káfira jako Alláhem nenáviděného. Tedy už Korán říká, že nás musí muslimové nenávidět, i když správný muslim nesmí svoji nenávist v nemuslimské společnosti dávat najevo. Káfiry je podle Koránu možné zotročovat, znásilňovat, setnout jim hlavu, strojit proti nim úklady, zastrašovat je a ponižovat. Káfir není plnohodnotná lidská bytost.

Více než polovina koránu je o káfirech, nikoli o muslimech. Cílem, který popisuje islámská doktrína, je zničení každého káfira konvertováním k islámu, přijetím podřazeného statutu (dhimmí) nebo smrtí. Proti káfirům lze vést džihád.

Tedy už chápete, že například dávky, které na území Evropy muslimové pobírají, jsou jen daní podřadného káfira nadřazenému muslimovi? Muslimové neuznávají evropský právní systém, pro ně je přijatelná jedině šaría a jejich konání má dokonce směřovat k zavedení všesvětového práva šaría a to formou džihádu. Nyní probíhá džihád Evropy.

PROČ NELZE ISLAMIZACI ZASTAVIT

Historicky je to poprvé, kdy džihádu napomáhají i sami Evropané. Jako kdyby úplně zapomněli na to, že naši předkové bojovali s Osmany a islamizaci se bránili. Nebylo možné tak, jako dnes, rozprodávat pozemky a nemovitosti muslimům.

Islamizuje se celá Evropa a to především díky Evropanům samotným, neboť ti si soustavně ve všech zemích volí politiky, kteří odmítají reálně proti islámu jakkoli bojovat.
V každé evropské zemi existuje hned několik protiislámských stran, které mají přímo v programu islámskou ideologii zakázat. Tyto strany však většinou “živoří” mimo parlament nebo jsou stranou okrajovou, s níž se nikdo nechce “špinit”.

Pokud bychom se měli podívat na naši politiku, tak mohu jedině zkonstatovat, že tak proislámskou vládu, jakou máme my, má jen velmi málo evropských zemí. Stačí se jen podívat na ministerstvo vnitra, obsazené největším obhájcem muslimů u nás a na celkové kroky této vlády, která neudělala proti islamizaci vůbec nic, ale pro muslimy víc, než mnohé další vlády.

Například se u nás uznala možnost nošení hidžábu ve školách, takže žádná škola již nemůže muslimské zahalování zakázat. Vláda také zahájila velmi tuhý boj proti islamofobům. Před soudem už stanula spousta lidí jen kvůli komentářům na sociálních sítích, jenž byly zaměřeny protiislámsky. Také naše justice jde muslimům silně na ruku, jak jsem uvedla už zde.

Evropa se islamizuje, přičemž ve hře jsou všechny faktory, které ji výrazně urychlují:

Muslimská invaze nepolevuje, ale nabírá na síle, úměrně s tím roste i počet muslimů na území Evropy.

Konverze k islámu jsou stále častější, v Německu a ve Francii konvertuje k islámu každou hodinu jeden člověk. To je 24 lidí denně, většinou jde o evropské manželky přivandrovalých muslimů.

Islám má nyní v Evropě nadřazené postavení. Ve většině zemí EU probíhá hon na islamofoby, zatímco muslimové mohou slavit útoky džihádistů jak libo, stejně tak mohou šířit nenávist vůči káfirům. To je totiž nenávist EU povolená.

Muslimská porodnost je 5-6 dětí, přičemž muslimové jsou nabádáni k tomu, aby měli dětí ještě víc a ve větší míře si brali za manželky nemuslimky, které automaticky konvertují. Tomu vydatně pomáhá celý současný systém, kdy můžeme často vidět v různých reklamách či filmech a seriálech smíšené páry, kdy dívka či žena je vždy bílá.

Naopak porodnost nemuslimských párů významně klesá, přičemž Evropanky jsou vedeny více ke kariéře, než k rodině. Tradiční evropská rodina má být zničena také současnou genderovou ideologií, kdy mají být děti již od jeslí vychovávány bezpohlavně tak, aby se neuměly vhodně identifikovat s žádným konkrétním pohlavím.

Teroristických útoků bude postupně, jak porostou počty muslimů na území Evropy, přibývat. Útočníci budou samozřejmě stále častěji útočit na nemuslimské komunity, budou si tedy útoky lépe plánovat a koordinovat. Tím budou v některých lokalitách evropských zemí nemuslimové vyhlazeni či vyhnáni.

Muslimové se ve všech islamizovaných zemích cpou do politiky a jsou většinou – paradoxně – voleni nemuslimy. Většina lidí se totiž vůbec nezajímá o to, koho volí. U nás máme zatím v politice jen poměrně málo muslimů, to se však bude postupem času měnit. Ostatně, kolik z těch, kdo volili do Sněmovny třeba ANO tušilo, že volí také jednoho muslima? V Německu jsou již muslimové ve všech stranách, mimo AfD, v některých mají dokonce vlastní frakci (např. v CDU), jiné si víceméně převzali (Zelené) u nás je trend velmi podobný, za muslimy u nás “kope” především ČSSD, TOP0,09 a Piráti. Do budoucna zde ani není možná viditelná koalice, která by šla proti islámu (detailněji vysvětlím v jiném článku).

Na islamizaci evropských zemí v režii globalistů spolupracují také bohaté muslimské země, to vše za podpory jednotlivých národních vlád a EU. Financují nejen mešity, modlitebny a různé islámské organizace na území Evropy, ale také v hojné míře vykupují nemovitosti a pozemky (to se děje stále častěji i u nás). Tím vytváří podhoubí pro příští muslimské no-go zóny.

Promigrační, pašerácké a integrační neziskovky – o úloze podvratných neziskovek, velmi štědře dotovaných z EU i různých pofiderních globálních neziskovek typu Sorosovy OSF, jsem už psala v mnoha článcích, jejich podíl na islamizaci Evropy je značný, pro systém jsou v tomto směru velmi důležité. Ve většině zemí není nejmenší zájem o pozastavení jejich činnosti, naopak jsou štědře dotovány (viz u nás např. OPU).

Z výše uvedeného vám již musí být jasné, že islamizace Evropy je nezvratná. Lze ji jen urychlit nebo zpomalit, ale v této fázi a s tím, jak myslí a volí drtivá většina Evropanů, pak není sebemenší šance na to, že by se náš kontinent probíhající islamizaci vyhnul. Netvrdím, že islamizací vše skončí, přece jen má jít o hlavní prostředek – či chcete-li zbraň – k likvidaci původních Evropanů a destabilizaci Evropy či západního světa vůbec. Ale pro současné generace je tato hrozba zásadní. Minimálně naše děti či vnoučata zažijí chalífát na vlastní kůži.

Vo Francúzsku to stále vrie


euRABIA - Islám dobývá Evropu, Eurabia.cz ji brání

Staré video z roku 2009,ale stále pravdivejšie a aktuálnejšie prichádzajúcich časoch a období. … – gloria.tv

Nepřikrášlená realita islamizované Evropy – Skutečné příběhy multikulturní islamizované Evropy – bez cenzury a politické korektnosti (necenzurovanapravda.cz)

“DO EVROPY MÍŘÍ REKORDNÍ POČTY AFRIČANŮ,” VARUJE FRONTEX – CZ 24 News – gloria.tv

EVROPA: Většina Evropanů vůbec netuší, že hlavní motivací muslimských invazistů nejsou ani tak … – gloria.tv

"Uvedomujeme si pozitívny prínos imigrantov": Slovenská vláda prijala dokument, podľa ktorého máme … – gloria.tv

O krok bližšie k islamizácii Slovenska - Zem&Vek – gloria.tv

Európu čaká nové migračné tsunami - Zem&Vek – gloria.tv

ZA PÁR TÝDNŮ ČEKÁ EVROPU TAKOVÁ INVAZE, JAKOU DOSUD NEZAŽILA – CZ 24 News – gloria.tv

Schváleno: EU má být jako Sodoma a Gomora – gloria.tv

Co všechno přikrývá covid: Migrace, terorismus, cenzura, gender, zlodějna a další. Bartoš, nebo … – gloria.tv

SLOVENSKÁ VLÁDA PRIPRAVILA NOVÚ MIGRAČNÚ POLITIKU. UMOŽNÍ MOSLIMSKÝM DOBYVATEĽOM … – gloria.tv

Česká expertka bije na poplach: Do Evropy míří migranti s ideologií Islámského státu … Chtějí nás … – gloria.tv

Unikol covid-plán o tom, čo pre nás chystajú na najbližšie mesiace – gloria.tv

Antikristova politická ideológia a žiadne náboženstvo – gloria.tv
Glockner ...
Možná, že jsou příčinou naše hříchy, ale především je to naše lhostejnost a lenost chránit naše rodiny a náš stát. Potřebujeme obranu hranic - tvrdou a nepropustnou pro ilegální emigranty. Střílet do nich z kulometů bez ohledu na to, že se maskují ukradenými dětmi!!
Modré Hluboké Nebe
Ze hříchu ( viny, virusu ), možno pojmenovat i tak, lidé tomu pak lépe rozumějí, protože slovo "hřích" pro většinovou populaci znamená něco archaického ze starých filmů nebo z nějakých starých dávno umřelých mnichů a tak je to slovo k úsměvu. Z hříchu - viny, viru - však vychází lenost, pýcha, lhostejnost. Už víte proč se nestráží hranice?
Marieta Ria
Čítala som, že reálne hrozí, že Európa bude v roku 2050 moslimská... máme krátku pamäť - naši predkovia bojovali proti násilným hordám moslimov celé storočia a teraz tu týchto pozývame...
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
To logicky ich plán dovtedy nemôže sa uskutočniť ani do 2030 lebo to by už sa nezachranil nikto a každý by bol buď zaočkovaní aj začipovaní alebo ty čo odmietnu tak by zomreli od hladu. Boh toľko nedopustí zlá na tomto svete.
Marieta Ria
tu je stručné vyjadrenie Alaina Delona - aj k islamizácii
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Výstižne a veľmi pravdivé až povedané proroctvo do nasej doby a blízkej budúcnosti. Rusko,ale nieje o nič lepšie.
Modré Hluboké Nebe
Je to kvůli našim hříchům. Modlářství, astrologie, magie, okultizmus, praktikování homosexuality, materializmus, náboženství konzumu. Bůh vše dopustil pro naši nápravu skrze pokání.
Caesar
kto si spomenie na diabolsky plan satanitov pod nazvom EUROMED 2010?
Projekt EUROMED
23.4.2012 20:19
Před lety byl v tichosti zahájen proces známý pod zkratkou EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) či spíše barcelonský proces, který v sobě kromě posilování kulturního, ekonomického a politického partnerství mezi členskými státy EU a středomořskými sousedy, ukrývá doplnění počtu obyvatel …More
kto si spomenie na diabolsky plan satanitov pod nazvom EUROMED 2010?
Projekt EUROMED

23.4.2012 20:19
Před lety byl v tichosti zahájen proces známý pod zkratkou EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) či spíše barcelonský proces, který v sobě kromě posilování kulturního, ekonomického a politického partnerství mezi členskými státy EU a středomořskými sousedy, ukrývá doplnění počtu obyvatel starého kontinentu metodou přesidlování. Smyslem projektu, který se původně vyvinul z dohody o volném obchodě mezi EU a zeměmi v oblasti Středozemního moře (EU – MEFTA) je posílení spolupráce v oblasti správy cílené migrace mezi partnerskými státy. Kromě států Evropské unie sem patří Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Sýrie, Maroko, Tunisko a Palestina. Deklarovanými cíly jsou propagace možnosti legální migrace, vysvětlování výhod migrace vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji, boj proti nelegálnímu obchodu a ilegální migraci. Za projektem stojí Evropská komise a DG EurpeAid, které jej i financují.
Program počítá s přistěhováním 56 miliónů muslimů do zemí sedmadvacítky mezi lety 2010 – 2050. K této číslici dospěl statistický úřad EU Eurostat. Předběžný odhad 56 miliónů či dokonce 80 miliónů migrantů, jak uvádí Salim Murad z New york University in Prague, má vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě.
Projekt EUROMED je veden na ministerské úrovni a mezi odborníky, kteří mají za úkol zpracovat zákonné předpisy a nařízení v oblastech migrace. Projekt je zatím ve stavu příprav a zároveň i odkladu na rok 2012. V českých masmédiích se o něm prakticky nehovoří, na internetu se mu věnují povětšinou weby s kritickým pohledem na islámský fundamentalismus, džihád i zákon šaría.
Již v současnosti – i přes odklad spuštění projektu EUROMED - existují evropská města a státy, kde je EUROMED takřka realitou. A je třeba zdůraznit, že se praktické zkušenosti zmíněných lokalit diametrálně rozcházejí s očekávanými cíly.
Je vůbec v zájmu současných Čechů, potažmo Evropanů, podporovat tento projekt? Jaká jsou pozitiva a negativa? Má Česká republika možnost odmítnout podílení se na jeho realizaci – tj. být dobrovolným anebo nedobrovolným příjemcem tisíců přistěhovalců z muslimských zemí?
Pro začátek je nutné zhodnotit možná pozitiva a negativa EUROMED projektu. Údajnými pozitivy tohoto projektu jsou podpora důchodového systému, posílení vazeb mezi národy a kulturami kolem Středozemního moře a v neposlední řadě eliminace ilegální migrace.
Jak již bylo řečeno výše, negativa se projevují již v současnosti, ještě před oficiálním spuštěním projektu. Jedná se zejména o národnostní a kulturní intoleranci provázenou pouličními nepokoji, ale jde i o nechuť přistěhovalců respektovat zákony a zvyklosti hostitelské země – viz zákony některých evropských zemí o zákazu zakrývání obličeje burkou, zákaz týkající se žen a jejich šátků atp.
V našich zeměpisných šířkách se se znepokojením sledují i nejrůznější iniciativy muslimských menšin, které přicházejí se snahou budování modliteben a mešit.
A pokud se bavíme o možnosti, že by Česká republika eventuálně odmítla podílet se na realizaci tohoto projektu? V Lisabonské smlouvě jsou obsaženy mechanismy, které umožní Evropské unii na základě společné imigrační politiky a řízení migračních toků přerozdělovat imigranty mezi jednotlivé státy EU. Pokud by ČR s něčím takovým nesouhlasila, nemůže přiliv imigrantů na své území zablokovat, protože již nemá právo veta.
Lidem bylo po řadu let vštěpováno, že multikulturismus je prostě ten „dobrý, hodný, správný a politicky korektní“. Režisér van Gogh – podříznutý fanatickým muslimem řekl: „Multikulturismus je zdvořilé ustupování agresivnímu hostovi, který Vám přišel vybydlet dům“. Německý autor Thilo Sarrazin ve své knize islám kritizuje jako zdroj násilí a obviňuje islámské imigranty z toho, že se nechtějí integrovat. Sarrazin říká: „ Žádné jiné náboženství v Evropě nemá takové požadavky, a žádná jiná imigrantská skupina nezávisí tolik na sociálním systému, a žádná není tak spojena s kriminalitou“. Názory na islamizaci jsou skutečně rozdílné. Prostě jedni tleskají a druzí zuří, hodně se též mezi našinci mluví o tom, že Evropa už dávno není křesťanská. To vše se děje i přes tragickou zkušenost Spojených států Amerických z 11. září 2001, kdy bojovníci se Al Kaidy rozhodli zničit budovy Word Trade Centre v New Yorku. Tímto datem je odstartována neuvěřitelná spousta bezpečnostních opatření, prohlídek, scanů kabelek či jiných příručních zavazadel - jednoduše vyjádřeno „bezpečnostní šikana“, která se dotýká každého – a nejen evropského - jednotlivce. I tyto události a mnoho podobných, které se od té doby udály, ovlivnily vnímání a přijímání muslimských obyvatel ještě stále většinovým obyvatelstvem Evropy.
Historicky to však není poprvé, kdy se Evropa cítí ohrožena – byli to v minulosti i mohamedáni, kdo evropský kontinent okupoval. Je však třeba si zdůraznit, že obyčejně se národy semkly, když se cítily v úzkých, hájily svá území, tradice, ženy a děti. A následně své tradice opět oživily. Evropská unie, i přes varování jednoho z největších euroskeptiků v dějinách EU Václava Klause, už zřejmě rezignovala na udržování tradičního života na starém kontinentě, vzdala také boj o tradiční náboženství, hodnoty, způsob života – vlastně o jakoukoli neislámskou existenci. Opravdu je za tím vším jen dlouhodobý úbytek evropského obyvatelstva?
Se smutnou realitou úbytku obyvatelstva se potýká také Česká republika. Naše populační křivka je „živena,“ stejně jako v jiných státech Evropské unie, zejména dětmi imigrantů. Cizinců nyní v ČR žije přes 410 000 a legálně jich u nás pracuje necelých 300 000. Statistiky uvádějí, že například v prvním pololetí roku 2010 šlo na konto migrace až 90 procent celkového přírůstku obyvatel ČR, kdy se ze zahraničí přistěhovalo o skoro 51,4 tisíce lidí více, než se vystěhovalo. Počet obyvatel České republiky stoupl meziročně o 65 tisíc na nynějších více než 10 miliónů, což výrazně ovlivnili právě přistěhovalci ze zahraničí.
Nezbytnou podmínkou pro udržení funkčnosti současného důchodového systému je předpoklad, že všichni přistěhovalci budou pracovat a platit daně. S tím, že myšlenka je to pěkná, ale k realitě má daleko se nyní potýkají například Francie a Velká Británie. Ty mají v současnosti na svých územích celkem asi deset miliónů muslimů. Očekávaného ekonomického přínosu se však nedočkaly. Imigranti nejenže nic Evropě nepřispívají, snad jen s výjimkou Turků v SRN, ale naopak zvyšují během recese její nezaměstnanost i náklady vynakládané sociálním záchytným systémem obou států. Starý kontinent však není vstřícný jen povolováním přistěhovalectví vyznavačům islámu.
Nemalá finanční podpora poskytovaná muslimským zemím je snad ještě významnějším počinem dokládající nadstandardní vztahy Evropy s muslimským světem.Finanční podporou zemí vyznávajících islám se zabývá řada mezinárodních konferencí. Jednou takovou byla i konference v Paříži, během níž získali Palestinci od západních zemí příslib darů ve výši až 7,4 miliardy dolarů, jež by měly být použity na realizaci snu palestinské samosprávy o Palestinském státu. Překvapením už ani není, že nejvíce peněz věnovala Evropská unie – 650 miliónů dolarů. Následují Spojené státy s 555 miliony dolarů a v neposlední řadě Saudská Arábie. Konference v Paříži se účastnili zástupci 68 států a 20 světových organizací.
Třetí největší muslimskou zemí v EU je Německo, které si muslimy doslova hýčká, jich má na svém území již více než tři miliony. Pro 120ti tisícovou komunitu muslimů teď v německém Kolíně nad Rýnem vzniká jedna z největšíchmešit . Už brzy nebudou turisté obdivovat jen kolínskou katedrálu, ale i minarety, které v Ehrenfeldu postaví Turecko-islámské unie (Ditib). Projekt bude stát kolem 20 miliónů eur a zaplatí ho příspěvky 800 sdružení patřících k Ditib. Rozhodnutí podpořili němečtí sociální demokraté, zelení, liberálové a levice. Kupole moderní stavby má dosahovat 35 metrů a po stranách vyrostou dva 55 mětrů vysoké minarety. V EU je momentálně průměrná porodnost bělošských maminek 1,3 dítěte na matku. Podle průzkumu by to však muselo být minimálně 2,1. Při hodnotách nižších, nelze udržet populaci a nastává vymírání národa. Žádná kultura na světě nepřežila, pokud neměla porodnost nad 1,9 dítěte na matku.
Za vším ale nejsou pouze rodičky, ale takéislámská imigrace, jež od roku 1990 tvoří asi 90 procent veškerého evropského přistěhovalectví. Soumrak tradičních náboženství a kultur v Evropě padá na řadu evropských zemí. Jednou z nich je Francie, u které se odhaduje přechod na islám za necelých čtyřicet roků, stejný osud čeká i Velkou Británii, kde už je přes tisíc mešit, některé přestavěné z kostelů. V Nizozemsku bude mít islám většinu už za patnáct let a ještě dřív bude ruskou armádu tvořit z téměř poloviny muslimové. Jen Německo prý vydrží s přechodem na islám až do roku 2050. Otázkou zůstává, jak dlouho může trvat, než se v České republice naprosto pokojnou cestou dostanou do parlamentu zástupci muslimů, než začnou mít většinu, a kdy naše ženy začnou nosit šátek…?
Za 20 let má být v Evropě i díky programu EUROMED počet muslimů vyšší než 104 miliony. Libijský vůdce Muahamar Kadáfi v roce 2008 prohlásil: „Proč umírat za islám? Nepotřebujeme už teroristy ani sebevražedné atentátníky. Přes 50 milionů muslimů v Evropě ji sami změní za pár desítek roků na islámský kontinent…“.A off rekord pak prohlásil: „Utlučeme vás vaginami našich žen“.
Podle studie americké BrookingsInstitution muslimská porodnost trojnásobně přesahuje porodnost nemuslimských Evropanů, a tak se do roku 2015 muslimské společenství rozroste na dvojnásobek, zatímco nemuslimská komunita se o tři a půl procenta zmenší. Podle jiné americké studie v roce 2050 bude muslimského vyznání asi pětina Evropanů, a nebo i polovina, zejména stane-li se členem EU Turecko.
Co vlastně může způsobit taková islamizace z náboženského hlediska? Prosadit islámský zákon šaría je jednou z povinností každého muslima. Tento islámský zákoník je inspirován koránem a příkladem proroka Mohameda, který se oženil s šestiletou Ajíšou a od jejich devíti let s ní souložil (sunna), nařídil kamenování nevěrných žen, usekávání končetin zlodějům, ustanovil podřadnost žen a nemuslimů. Muslimů v Evropě přibývá a s nimi i rozsudky podle islámu…

Plán EU na přijetí 56 milionů muslimských migrantů do Evropy
Posted on 19. 4. 2018 by Ivana Schneiderova

Odhad Eurostatu však vychází z předpokladu, že všichni imigranti budou pracovat a platit daně. Ten je už dnes mírně řečeno teoretický, protože v některých evropských zemích imigrace přestala být čistým ekonomickým přínosem a stala se zátěží, když nezaměstnanost v imigrantských komunitách několikanásobně převýšila míru nezaměstnanosti domorodců.
Již uprostřed roku 2009 zjistili Dánové, že projekt běží plnou parou – ve spolupráci s vládou, tajně, bez informování veřejnosti, s absolutním mlčením médií. „Euro-Med“ pokročil k vytváření nové „Velké EU“ v hranicích podobných Římskému impériu, včetně společenské akceptace islámu. Například americký odborník na islám profesor Bill Warner sice varuje, že toto náboženství se nikdy nevzdává a nepřizpůsobuje, nýbrž vždy usiluje o nadvládu. A že tudíž „Euro-Med“ směřuje k definitivnímu konci západní civilizace v Evropě během jedné generace. Zatím nebyl vyslyšen.
Základem projektu „Euro-Med“ je dohoda o euro-středomořském partnerství z Barcelony v listopadu 1995. Podepsaly ji všechny tehdejší členské státy EU plus Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestina, Sýrie, Libanon, Turecko a Izrael. Lisabonskou smlouvou její platnost přešla automaticky i na nové členy EU. Dle dohody se státy zavazují zavést od roku 2010 politické partnerství, kulturní partnerství, volný obchod, ekonomickou integraci, volný pohyb a zvýšený rozpočet finanční pomoci partnerským islámským zemím.
Jednou z nejdůležitějších a nejaktivnějších institucí „Euro-Med“ je vzdělávací nadace Anna Lindh Foundation, kterou v roce 2005 společně založily Arabská liga, EU a UNESCO. Její kulturní politikou, jak ji vysvětlil tehdejší šéf Traugott Schoefthaler, je „útočit na stereotypy, předsudky a ignoranci a měnit každodenní žurnalistiku“, aby prosazovala „mezikulturní porozumění“. Rozvíjet „mezikulturní dovednosti novinářů, školáků a umělců, řídit výstavy a kulturní produkce a školit učitele, aby jejich učení bylo multikulturní“.
K tomuto účelu EU uzavřelo smlouvu o spolupráci s islámskou vzdělávací, vědeckou a kulturní organizací ISESCO, jejímž vyhlášeným programem je šířit islámské myšlení a životní styl v celém světě. V Žádná reciproční propagace křesťanské kultury v islámských zemích ze zdrojů EU však neprobíhá, je to tažení jednosměrné.
Hrozí tedy tisícileté temno? Zatím přišlo minimálně mediální zatmění …

EU zahájila příliv 56 milionů nových muslimů. ČR se nemůže bránit

31.07.2010 23:47
Evropská unie se jako celek potýká s dlouhodobým úbytkem obyvatelstva a jednou z možných cest na udržení současného důchodového systému je řízená imigrace, která by do Evropy měla přinést desítky milionů muslimů.

Před dvěma lety začal v tichosti proces známý pod zkratkou EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) či spíše barcelonský proces, který v sobě kromě posilování kulturního, ekonomického a politického partnerství mezi členskými státy EU a středomořskými sousedy ukrývá doplnění počtu obyvatel starého kontinentu metodou přesidlování.
Jak již ParlamentníListy.cz informovaly, v Lisabonské smlouvě jsou obsaženy mechanismy, které umožní Evropské unii na základě společné imigrační politiky a řízení migračních toků přerozdělovat imigranty mezi jednotlivé státy EU. Pokud by ČR s něčím takovým nesouhlasila, nemůže příliv imigrantů na své území zablokovat, protože již nemá právo veta.
Odhady jsou vysoké
Program počítá s přistěhováním 56 milionů muslimů do zemí sedmadvacítky mezi lety 2010-2050. K této číslici dospěl statistický úřad EU Eurostat.
Takovýto odhad však vychází ze základní premisy, že všichni imigranti budou pracovat a platit daně, což je už dnes mírně řečeno teoretické, jelikož v některých evropských zemích imigrace přestala být čistým ekonomickým přínosem a stala se zátěží v momentě, kdy ekonomická krize zvedla nezaměstnanost v imigrantských komunitách, a několikanásobně tak převýšila míru nezaměstnanosti původních obyvatel.
Původní termín odložen
Jednání barcelonského procesu, která začala už v roce 1995, se oproti původnímu záměru definitivní realizace v roce 2010 posouvají o dva roky. Podepsaly ji kromě tehdejších členů EU státy jako Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská správa, Sýrie, Libanon, Turecko nebo Izrael.
Nové členské státy EU včetně České republiky by pak pochopitelně musely akceptovat všechny smlouvy uzavřené před jejich právoplatným začleněním do Unie. V barcelonském procesu se rovněž kromě usazování obyvatelstva počítá i s volným pohybem služeb a zboží, podobně jako funguje v EU.
Dobrovolné návraty
Ekonomická krize, která zamávala s pracovním trhem, nepřinutila nijak výrazně cizince pobývající na našem území vycestovat. Vláda ČR v roce 2009 ve spolupráci s ministerstvem vnitra rozjela projekt v rámci prevence kriminality, v němž cizincům, kteří požádali o návrat do země původu, proplácela letenku a navíc jim poskytla finanční příspěvek ve výši několika set eur.
Do projektu se zapojilo jen cca 2300 cizinců, přičemž se počítalo s daleko vyšší účastí. Nicméně cizinci, zvláště pak vietnamské národnosti, využili trhliny v právním řádu ČR a požádali o podnikatelská víza, umožňující setrvání na území České republiky.
Sezónní práce opět zvou
Poslední analýza o dopadu vízových restrikcí, kterou sepsalo ministerstvo vnitra, dává cizincům opět příležitost. „Ačkoli důsledky hospodářské krize nadále trvají, současný stav, kdy je úplně pozastaveno přijímání žádostí o udělení dlouhodobých víz za vybranými účely, není z dlouhodobého hlediska udržitelný," píší experti.
Zájem zpozoroval i předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter, který takřka denně dostává e-maily od zástupců českých firem, kteří by rádi Vietnamce zaměstnali. „Sháňka je třeba po kuchařích nebo po IT pracovnících," uvedl již dříve Winter pro server Týden.cz.