Clicks1.9K

Apel do Biskupów Diecezji w Polsce! Non Possumus!

PiotrM
15
BISKUPI - MACIE WILKA W OWCZARNI !!!
Mark0S shares this.
Apel do biskupów
MAKSYMA TRZYNASTA

Że należy pogardzać rzeczami ziemskimi,
ażeby się przywiązać do Boga samego.


Tak, kochany Teotymie; wszystko bowiem na tym świecie jest marnością. Nic nie masz gruntownego tylko Bóg i w Bogu. Marność nad marnościami, mówi Mędrzec Pański, i wszystko marność (1). Wszystko co tylko na tym padole istnieje, niczym jest, wszystko jak dym przemija. Dlatego mawiał Apostoł …More
MAKSYMA TRZYNASTA

Że należy pogardzać rzeczami ziemskimi,
ażeby się przywiązać do Boga samego.


Tak, kochany Teotymie; wszystko bowiem na tym świecie jest marnością. Nic nie masz gruntownego tylko Bóg i w Bogu. Marność nad marnościami, mówi Mędrzec Pański, i wszystko marność (1). Wszystko co tylko na tym padole istnieje, niczym jest, wszystko jak dym przemija. Dlatego mawiał Apostoł narodów, iż wszystkimi rzeczami gardzi, i za gnój je poczytuje, aby Jezusa Chrystusa pozyskał (2). A ukochany uczeń Zbawiciela, woła na wszystkich chrześcijan: Nie miłujcie świata, ani tego co jest na świecie. Jeżeli kto miłuje świat, nie masz w nim ojcowskiej miłości. Albowiem wszystko co jest na świecie, jest pożądliwość ciała, i pożądliwość oczu, i pycha żywota. A świat przemija i pożądliwość jego (3). Obierajcież, przydaje Augustyn św., albo miłować rzeczy doczesne i przemijające z czasem; albo miłować rzeczy wiekuiste, i żyć z Bogiem na wieki (4).

(1) "Vanitas vanitatum et omnia vanitas". Eccli. I, 2.

(2) "Propter quem omnia detrimentum feci, et arbitror ut stercora, ut Christum lucrifaciam". Philip. III, 8.

(3) "Nolite diligere mundum, neque ea quae in mundo sunt. Si quis diligit mundum, non est charitas Patris in eo. Quoniam omne, quod est in mundo, concupiscentia carnis est, et concupiscentia oculorum, et superbia vitae... Et mundus transit, et concupiscentia ejus". I. Joan. II, 15-17.

(4) "Mundus transit et concupiscentia ejus. Quid vis? Utrum amare temporalia, et transire cum tempore: an mundum non amare, et cum Deo in aeternum vivere". S. Aug. Tract 2. in Epist. I. S. Joan.

Ks. Karol Gobinet

–––––––––––

Przewodnik Młodzieży Chrześcijańskiej czyli Nauka Moralna na Piśmie Ś. i Ojcach Kościoła ugruntowana. Wydana w języku francuskim przez X. Karola Gobineta, Teologii Doktora. Nowy przekład Modesta Watta Kosickiego, Filozofii Doktora. Tom II. W Warszawie. W Drukarni Biblioteki Chrześcijańskiej 1829, ss. 248-257. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozwolenie Władzy Duchownej:

W dziele: Przewodnik Młodzieży Chrześcijańskiej, przez Modesta Watta Kosickiego, Doktora Filozofii, z francuskiego języka na polski przełożonym, nic przeciwnego wierze świętej katolickiej i dobrym obyczajom nie upatrzyłem; zawiera ono owszem środki do ukształcenia serca młodzieży w cnocie najzbawienniejsze, obok nauk, przestróg i najczystszych pobudek w tejże wierze czerpanych; niemniej i o obieraniu stanu czyli o powołaniu nader ważne obejmuje przestrogi; godnym je zatem druku być sądzę.

W Warszawie dnia 7. Grudnia 1829. r.

X. PAWEŁ RZYMSKI.
Wizytator XX. Misjonarzy,
Cenzor Ksiąg duchownych
W Archidiecezji Warszawskiej.

IMPRIMATUR.
W Warszawie dnia 22. Grudnia 1829. r.
X. EDW. CZARNECKI,
Administrator Archidiecezji Warsz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypisy:
(1) Por. 1) Ks. Karol Gobinet, Doktor Teologii, a) O czytaniu dobrych książek. b) Przestroga względem złych książek.

2) O. Gabriel Hevenesi SI, Maksymy świętego Ignacego.

3) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

4) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

5) Tomasz a Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

6) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

7) Bp Jan Piotr Camus, Duch świętego Franciszka Salezego, czyli wierny obraz myśli i uczuć tego Świętego.

8) Św. Tomasz z Akwinu, Modlitwy. Orationes.

9) Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Żywoty Świętych, z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin.

10) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

(Przyp. od red. Ultra montes).

( PDF )
considera
„Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” – Łk 16,23-25
Anieobecny
Bóg nie chce wszystkich uzdrowić, ale zbawić...
apologetyka.org/herezje-w-naucz…
Anieobecny
Ale czasy - abp ma usta zamykane...
A heretyk nie...